Subsidie volwasseneneducatie West-Brabant 2024

Algemeen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die vallen onder de Subsidieregeling Volwasseneneducatie Regio West-Brabant 2024.

Subsidie aanvragen kan tot en met 1 oktober 2024.

Wat is het

De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten voor laaggeletterde volwassen inwoners in de regio West-Brabant en gemeente Breda. De activiteiten zijn gericht op educatie voor het vergroten van de basisvaardigheden. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs vormt het kader. Daarnaast sluiten de activiteiten mogelijk aan bij het regionale plan 'Dromen, Durven, Doen! Aanpak laaggeletterdheid Regionaal Plan 2020-2024 en de Bredase aanpak van laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

Wat moet u weten

Wie kan subsidie aanvragen en waarvoor

OnderwerpDoelWie kan aanvragen?
niveauverhoging van basisvaardigheden van volwassenenhet terugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen met NT1-achtergrond of NT2-achtergrond in de regio West-Brabant mbo-instellingen met vestigingen in Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal of gemeente Altena
niveaubehoud, -onderhoud en oefening van basisvaardigheden van volwassenenhet niveau van volwassenen met NT1- of NT2-achtergrond in Breda en de regio te behouden, onderhouden en oefenen door middel van laagdrempelige taalcursussen, rekencursussen en cursussen digitale vaardighedensamenwerking van openbare bibliotheken
niveaubehoud, -onderhoud en oefening van basisvaardigheden van volwassenen in Bergen op Zoombevorderen van de zelfredzaamheid van vrouwen door het behouden, onderhouden, oefenen en waar mogelijk verhogen van het (huidige) NT2-taalniveau van volwassenen met een NT2-achtergrond in Bergen op Zoomeen stichting gevestigd in Bergen op Zoom
innovatie basisvaardigheden van volwassenenterugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen met een NT-1 of NT2-achtergrond in de regio West-Brabant
  • fysiek aanbod: rechtspersoon gevestigd in West-Brabant of samenwerkt met een organisatie binnen Taal West-Brabant
  • online of digitaal aanbod: rechtspersoon gevestigd in Nederland
niveauverhoging van basisvaardigheden van volwassen ouders in Bredaterugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder Bredase volwassen ouders met een NT-1 of NT2-achtergrondeen samenwerking van basisscholen met vestigingen in Breda
niveauverhoging van basisvaardigheden van volwassenen in Bredaterugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder Bredase volwassenen met een NT2-achtergrondeen stichting gevestigd in Breda