Subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit

Algemeen

De subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit (TTC) is voor activiteiten gericht op het toepassen van (creatieve) technologie in de praktijk, waarmee gewerkt wordt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dit wordt 'Tech for Good' genoemd. De subsidie TTC is onderdeel van een jaarprogramma. Als een aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt men de subsidie en neemt men deel aan enkele activiteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling, business development en leren van elkaar. Dit wordt in overleg met de groep verder ingevuld.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden door een bedrijf of organisatie, volgens het KVK Handelsregister ingeschreven in de gemeente Breda en daar ook werkzaam. In het geval een project wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband van meer bedrijven/organisaties, is één van de deelnemers aanvrager en penvoerder. 

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

Er is subsidie voor projecten waarin (creatieve) technologie wordt toegepast en in de praktijk wordt gebracht. 

Voorwaarden

De voorwaarden bij deze subsidie zijn: 

 1. Het project vindt in de gemeente Breda plaats (mag ook breder).
 2. Het project draagt bij aan oplossingen voor uitdagingen in een of meer van deze gebieden:
  1. energietransitie
  2. grondstoffengebruik en circulaire economie
  3. landbouw en voedseltransitie
  4. gezondheid en zorg
  5. mobiliteit en transport
  6. inclusieve samenleving
 3. In het project wordt getest of de oplossing in de praktijk werkt. Er wordt ten minste één partij betrokken die de toepassing in de praktijk gaat testen of toepassen, en beschouwd kan worden als (eind)gebruiker van de oplossing.
 4. Het project duurt maximaal 1 jaar. 
 5. Subsidie-ontvangers nemen deel aan enkele groepsactiviteiten die gericht zijn op kennisdeling, business development en leren van elkaar.

Hoeveel subsidie is er

Iedere subsidieaanvrager kan maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Het subsidiegeld mag niet besteed worden aan kosten van eigen personeel. Het maximale subsidiebudget voor het jaar 2024 is € 175.000. Dat is het subsidieplafond.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Idee pitchen

Uw idee pitchen

Voordat u subsidie kunt aanvragen moet u eerst uw idee toelichten (pitchen). Pitches worden ter plaatse van feedback voorzien. De aanwezige commissie adviseert de aanvrager, onder meer over hoe het idee verbeterd kan worden aan de hand van de doelen en criteria uit deze regeling en over de kwaliteit van het idee.

Deze pitchgesprekken duren maximaal 15 minuten en worden gehouden op:

 • dinsdag 5 maart tussen 14.30 en 17.00 uur
 • woensdag 6 maart tussen 9.30 en 12.00 uur

De pitchronde is gesloten. Aanmelden kon tot 27 februari 2024.

Deelnemers aan de pitchronde kunnen vanaf 5 maart 2024 subsidie aanvragen. 

Subsidie aanvraag

Wat is er nodig bij de aanvraag

Bij de aanvraag is nodig:

 • projectplan
 • begroting
 • de-minimis verklaring

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Van 5 maart tot en met 1 april 2024 kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie behandeling

Verdelen van de subsidie

Alle aanvragen die op tijd en volledig zijn ontvangen worden getoetst aan de voorwaarden, en inhoudelijk beoordeeld volgens een rankingsysteem. De hoogst scorende aanvragers in de ranking krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is. Een aanvraag die minder dan 60 punten heeft gehaald wordt geweigerd. De termijn van beoordeling is maximaal 13 weken. 

CriteriumMaximale toekenning puntenToelichting
Bijdrage aan de doelen van deze regeling60

Mate waarin het project op een vernieuwende wijze een technologische oplossing combineert met een aangegeven uitdaging

0-20: weinig vernieuwend, bijvoorbeeld doordat al andere oplossingen voor het probleem in de markt beschikbaar zijn met dezelfde technologie

20-40: redelijk vernieuwend, bijvoorbeeld bestaande technologische toepassingen maar in een nieuw domein

40-60: echt innovatieve oplossing vanwege een nieuwe technologische toepassing in het domein van impact. 

Inzet van technologieën20

Extra punten indien gebruik wordt gemaakt van één van de volgende technologieën:

 • Robottechnologie
 • Gametechnologie en gamification
 • Immersive technologies (waaronder VR AR XR)
 • Web3 en blockchain
 • Internet of Thing (IoT)
 • Data en Artificial Intelligence (AI)
Haalbaarheid / Kans op succes20Kans dat het project succesvol uitgevoerd wordt en een blijvend effect creëert.

Meer informatie