Subsidie opstellen ontwerp groen buitenterrein

Algemeen

De Gemeente Breda streeft naar een toekomstbestendige stad. Niet alleen particulieren kunnen hun tuin vergroenen, ook bedrijven kunnen hun buitenterrein klimaatbestendig maken. Een groen buitenterrein is fijn en inspirerend voor werkgever en werknemer en draagt bij aan opgaves als Breda stad in een park. De Gemeente Breda geeft subsidie voor het opstellen van een ontwerp-inrichtingsschets voor bedrijven, organisaties en verenigingen.

Subsidie aanvragen kan tot 15 december 2024. Als het subsidiebedrag op is sluit de regeling. U kunt dan geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina. 

Wat is het

Bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de inhuur van een landschapsarchitect of professional voor het opstellen van een ontwerp-inrichtingsschets voor de inrichting van het buitenterrein. 

De kosten voor het opstellen van de schets worden 50% vergoed met een maximum van € 2500.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:

  • het plan bevat minimaal 10% nieuw groen
  • het plan geeft inzicht in de hoeveelheid en berekening waterberging en maatregelen
  • het plan geeft inzicht in het toevoegen van bomen en toename van de biodiversiteit