SEL (Smart Energy Link)

Logo Interreg Vlaanderen
Auteur: 
Interreg Vlaanderen
Licentie: 
Copyright

We beleven momenteel een energierevolutie! De toenemende decentrale energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen zetten het klassieke energiemodel op de helling. De energiekosten en de energieproductie zijn onzeker voor elke consument. Vlaanderen en Nederland doen verwoede pogingen om het energieprobleem te verhelpen. Zo gaan het Nederlandse ‘Energieakkoord’ en het Vlaamse ‘Energiepact’ voluit voor een nieuw energiemodel waarin het aanmoedigen van investeren in hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan.

Het project ‘Smart Energy Link – SEL’ wil gebruik maken van de specifieke troeven van onze grensregio om een gerichte oplossing te bieden en bij te dragen aan dit nieuwe energiemodel. Er zal gewerkt worden rond de volgende 5 speerpunten:

  1. hernieuwbare energieproductie (HE) versneld realiseren
  2. energiestromen sturen in lokale smart grids
  3. het potentieel van energie hotspots vergroten
  4. het optimale energiemodel opzetten
  5. door schaalgrootte geloofwaardigheid creëren in de energietransitie

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.

Wat vindt u van onze website?