Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Scheiden

U kunt bij de gemeente geen verzoek tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap indienen. Meestal regelt uw advocaat dit voor u. Als uw scheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand, kunt u hiervan een afschrift  aanvragen. Ook kunt u het gebruik van uw achternaam veranderen.

De rijksoverheid geeft meer informatie over scheiden.