Afschrift burgerlijke stand

Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente. U kunt van de akte een kopie (afschrift) bestellen als de gebeurtenis in de gemeente Breda heeft plaatsgevonden. Het afschrift wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld en per post verzonden. Houdt u er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Wat u moet weten

Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel basisregistratie personen. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Breda woont.

Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente dan Breda, dan vraagt u in die andere gemeente het afschrift aan.

U kunt de volgende afschriften burgerlijke stand bestellen:

  • Geboorteakte van uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte van uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte van uzelf en uw partner
  • Beëindiging geregistreerd partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte van uw partner, kind en ouders

Een afschrift echtscheidingsakte of afschrift beëindiging partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waarin u getrouwd bent of uw partnerschap heeft geregistreerd.

Kosten

Een afschrift burgerlijke stand kost € 14.

Uw Reactie
Uw Reactie