Afschrift burgerlijke stand

Algemeen

Een levensgebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, overlijden of echtscheiding wordt door de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden vastgelegd in een akte. Deze akte blijft in die gemeente. U kunt van de akte een kopie (afschrift) bestellen als de gebeurtenis in de gemeente Breda heeft plaatsgevonden. Het afschrift wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld en per post verzonden. Houdt u er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren. Aanvragen kan met DigiD.

Wat u moet weten

Een afschrift burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel basisregistratie personen. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Breda woont.

Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een andere gemeente dan Breda, dan vraagt u in die andere gemeente het afschrift aan.

U kunt de volgende afschriften burgerlijke stand bestellen:

  • Geboorteakte van uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte van uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte van uzelf en uw partner
  • Beëindiging geregistreerd partnerschapsakte van uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte van uw partner, kind en ouders

Een afschrift echtscheidingsakte of afschrift beëindiging partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waar u getrouwd bent of uw partnerschap heeft geregistreerd.

Kosten

Een afschrift burgerlijke stand kost € 16,60.