Resultaten van onderzoeken

De gemeente peilt voortdurend wat er onder Bredanaars leeft. Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in de volledige rapportage dan vraagt u deze aan via het aanvraagformulier. U ontvangt de rapportage per e-mail.

Economische Barometer Breda 2019

De economische barometer van Breda geeft een beeld van de economische ontwikkeling in de gemeente Breda. Vanuit diverse invalshoeken wordt gekeken naar de economische situatie van de stad, bijvoorbeeld algemene economische verwachtingen, situatie op de arbeidsmarkt en vertrouwen in de economie en de vastgoed¬markt. Speciale aandacht in deze editie is voor de digitalisering in de gemeente Breda en duurzaamheid.

Bewonersenquête Stad 2018

Bewoners gaven hun mening over onder andere de binnenstad, groen, duurzaamheid, mobiliteit en de gemeentelijke dienstverlening.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

Ruim 1000 Wmo cliënten gaven hun mening over onder andere het contact met de gemeente en de kwaliteit van de ondersteuning.

Staat van Vitaal en Sociaal Breda 2018-2019

De Staat van Vitaal en Sociaal Breda geeft een beeld van de verschillende facetten binnen het sociaal domein: onder meer  jeugdhulp, opgroeien, onderwijs, werk, uitkeringen, gezondheid, mantelzorg, ondersteuning vanuit Wmo en schuldhulpverlening.

Andere onderzoeken

Wilt u de resultaten van andere onderzoeken ontvangen dan gebruikt u het contactformulier. U vermeldt de naam en het jaartal van het onderzoek (bijvoorbeeld: Wonen met Gemak 2019, Economische Barometer 2018, Buurtenquête 2017).