Resultaten van onderzoeken

De gemeente peilt voortdurend wat er onder Bredanaars leeft. Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in de volledige rapportage dan vraagt u deze aan via het aanvraagformulier. U ontvangt de rapportage per e-mail.

Ervaren leefbaarheid en veiligheid tijdens coronacrisis in Breda

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda, is inwoners gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. De uitkomsten staan op de website Corona.breda.nl.

Onderzoek naar Klimaatverandering en Subsidie Water en groen

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, heeft de Gemeente Breda heeft per 1 april 2020 de subsidie ‘Water en groen’ beschikbaar gesteld. De Gemeente Breda en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar deze regeling en hebben in februari 2020 gevraagd hoe inwoners aankijken tegen de nieuwe subsidieregeling. De samenvatting en de volledige rapportage bevatten de resultaten van het onderzoek onder Bredanaars voordat de subsidieregeling is ingesteld (0-meting). In 2021 volgt het resultaat van onderzoek onder subsidie-aanvragers én vervolgonderzoek op de 0-meting om de effecten van de inzet van de subsidieregeling verder te kunnen meten.

Ervaringen van Wmo-klanten

De ervaringen van klanten zijn heel belangrijk voor de gemeente. In 2020 deden we hiernaar drie onderzoeken. Het helpt de juiste keuzes te maken: werkwijze, processen en beleid aanpassen of juist voortzetten.

Tegenprestatie 2020

Als onderdeel van de evaluatie van de Tegenprestatie is onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een bijstandsuitkering en de ervaringen van de betrokken organisaties.

Buurtenquête 2019

Bewoners deelden hun mening en ervaringen over thema’s als veiligheid, buurtproblemen, sociale contacten en ondersteuning.   

Stadsenquête 2019

Bewoners gaven hun mening over onder andere de binnenstad, groen, duurzaamheid, mobiliteit en de gemeentelijke dienstverlening.

Economisch Beeld Breda 2019

Een jaar in cijfers. Deze publicatie geeft een overzicht van de economische realisatiecijfers voor Breda over 2019. Het gaat daarbij over thema’s zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt, vertrouwen in de economie, vastgoed en leegstand, digitalisering en duurzaamheid.

Economisch Beeld Breda 2019 (folder)

Staat van Vitaal en Sociaal Breda 2018-2019

De Staat van Vitaal en Sociaal Breda geeft een beeld van de verschillende facetten binnen het sociaal domein: onder meer  jeugdhulp, opgroeien, onderwijs, werk, uitkeringen, gezondheid, mantelzorg, ondersteuning vanuit Wmo en schuldhulpverlening.

Andere onderzoeken

Wilt u de resultaten van andere onderzoeken ontvangen dan gebruikt u het contactformulier. U vermeldt de naam en het jaartal van het onderzoek (bijvoorbeeld: Wonen met Gemak 2019, Economische Barometer 2018, Buurtenquête 2017).

Uw Reactie
Uw Reactie