Resultaten van onderzoeken

De gemeente peilt voortdurend wat er onder Bredanaars leeft. Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in de volledige rapportage dan vraagt u deze aan via het aanvraagformulier. U ontvangt de rapportage per e-mail.

Bewonersenquête Stad 2019

Bewoners gaven hun mening over onder andere de binnenstad, groen, duurzaamheid, mobiliteit en de gemeentelijke dienstverlening.

Bewonersenquête Stad 2019

Evaluatie themabijeenkomsten 'Wonen met Gemak'

Deelnemers aan de bijeenkomsten van de gebiedscampagnes ‘Wonen met gemak’ hebben in een schriftelijke vragenlijst hun ervaringen en meningen doorgegeven. Per campagnegebied, Haagse Beemden, Hoge Vucht/Doornbos/Linie, Zandberg/Sportpark en Boeimeer/Ruiterbos is er een weergave gemaakt met figuren van de resultaten.

Economisch Beeld Breda 2019

Een jaar in cijfers. Deze publicatie geeft een overzicht van de economische realisatiecijfers voor Breda over 2019. Het gaat daarbij over thema’s zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt, vertrouwen in de economie, vastgoed en leegstand, digitalisering en duurzaamheid.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

Ruim 1000 Wmo cliënten gaven hun mening over onder andere het contact met de gemeente en de kwaliteit van de ondersteuning.

Staat van Vitaal en Sociaal Breda 2018-2019

De Staat van Vitaal en Sociaal Breda geeft een beeld van de verschillende facetten binnen het sociaal domein: onder meer  jeugdhulp, opgroeien, onderwijs, werk, uitkeringen, gezondheid, mantelzorg, ondersteuning vanuit Wmo en schuldhulpverlening.

Andere onderzoeken

Wilt u de resultaten van andere onderzoeken ontvangen dan gebruikt u het contactformulier. U vermeldt de naam en het jaartal van het onderzoek (bijvoorbeeld: Wonen met Gemak 2019, Economische Barometer 2018, Buurtenquête 2017).

Uw Reactie
Uw Reactie