Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Resultaten van onderzoeken

De gemeente peilt voortdurend wat er onder Bredanaars leeft. Op deze pagina vindt u samenvattingen van een aantal onderzoeken. Bent u geïnteresseerd in de volledige rapportage dan vraagt u deze aan via het aanvraagformulier. U ontvangt de rapportage meteen per e-mail.

Ervaringen klanten Participatiewet

In 2021 is onderzoek gedaan naar hoe mensen met een bijstandsuitkering, schuldhulpverlening, Bijzondere Bijstand, BredaPas of Begeleiding naar Werktraject onze dienstverlening ervaren en welke invloed dit heeft op hun dagelijkse leven.

Stadsenquête

Bewoners deelden hun mening en ervaringen over thema’s als digitalisering, de binnenstad, groen, duurzaamheid, cultuur en sport.

Onderzoek naar Klimaatverandering en Subsidie Water en groen

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, heeft de Gemeente Breda heeft per 1 april 2020 de subsidie ‘Water en groen’ beschikbaar gesteld. De Gemeente Breda en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar deze regeling en hebben in februari 2020 gevraagd hoe inwoners aankijken tegen de nieuwe subsidieregeling. De samenvatting en de volledige rapportage bevatten de resultaten van het onderzoek onder Bredanaars voordat de subsidieregeling is ingesteld (0-meting). In 2021 volgt het resultaat van onderzoek onder subsidie-aanvragers én vervolgonderzoek op de 0-meting om de effecten van de inzet van de subsidieregeling verder te kunnen meten.

Ervaringen van Wmo-klanten

De ervaringen van klanten zijn heel belangrijk voor de gemeente. Daarom doen we hiernaar onderzoek. Het helpt de juiste keuzes te maken: werkwijze, processen en beleid aanpassen of juist voortzetten. In 2021 is bij klanten met een Wmo maatwerkvoorziening ook gevraagd naar de impact van de coronacrisis op de ondersteuning.

Tegenprestatie 2020

Als onderdeel van de evaluatie van de Tegenprestatie is onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een bijstandsuitkering en de ervaringen van de betrokken organisaties.

Buurtenquête 2019

Bewoners deelden hun mening en ervaringen over thema’s als veiligheid, buurtproblemen, sociale contacten en ondersteuning.   

Economisch Beeld Breda 2019

Een jaar in cijfers. Deze publicatie geeft een overzicht van de economische realisatiecijfers voor Breda over 2019. Het gaat daarbij over thema’s zoals werkgelegenheid, arbeidsmarkt, vertrouwen in de economie, vastgoed en leegstand, digitalisering en duurzaamheid.

Economisch Beeld Breda 2019 (folder)

Andere onderzoeken

Wilt u de resultaten van andere onderzoeken ontvangen dan gebruikt u het contactformulier. U vermeldt de naam en het jaartal van het onderzoek (bijvoorbeeld: Wonen met Gemak 2019, Economische Barometer 2018, Staat van Vitaal en Sociaal Breda 2018-2019).

Uw Reactie
Uw Reactie