Raadsvragen

Raadsleden en fracties hebben de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan het college, bijvoorbeeld artikel 9-vragen. Een overzicht van deze vragen en de antwoorden vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad. Gebruik om te zoeken de kalender, of de zoekfunctie die alleen zoekt in het overzicht met vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden