Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Raadsvragen

Raadsleden en fracties hebben de mogelijkheid om schriftelijk vragen te stellen aan het college, bijvoorbeeld artikel 9-vragen. Een overzicht van deze vragen en de antwoorden vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad. Gebruik om te zoeken de kalender, of de zoekfunctie die alleen zoekt in het overzicht met vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden