Privacyverklaring Handhaving betaald parkeren (scanauto’s)

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van handhaving betaald parkeren.

In bepaalde gebieden van Breda moet u betalen om te parkeren of moet u een parkeervergunning hebben. De Gemeente Breda maakt gebruik van scanauto’s om te controleren of u betaald heeft of om te controleren of u een parkeervergunning heeft. De scanauto maakt foto’s van het kenteken en controleert in het Nationaal Parkeer Register (NPR) de parkeervergunning of betaalgegevens. Als blijkt dat er geen geldig parkeerrecht (betaling of vergunning) is, dan ontvangt u als kentekenhouder binnen 2 weken een parkeerboete (naheffing voor de parkeerbelasting).

Wat is het doel?

De Gemeente Breda heeft de volgende doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens bij de handhaving betaald parkeren:

 • controle op het betalen van parkeerbelasting (handhaving)
 • innen van niet betaalde parkeerbelasting

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente hiervoor?

De volgende persoonsgegevens van kentekenhouders kunnen verwerkt worden:

 • Kenteken
 • Locatie, datum en tijdstip van parkeren
 • Gegevens over parkeerrecht (parkeervergunning of betaling)
 • Uiterlijke kenmerken van passanten/bestuurders en de omgeving die in beeld kunnen komen op foto’s die door de camera’s op de scanauto’s worden genomen
 • Bankrekeningnummer en adres bij innen van niet betaalde parkeerbelasting.
 • Nummer Parkeerboete (Naheffingsaanslag)
 • Dossiernummer

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is een publieke taak van de gemeente, namelijk het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid. De Gemeente Breda heeft als taak het heffen van belastingen voor het parkeren van voertuigen.

Deze overheidstaak is geregeld in de volgende wet- en regelgeving:

 • Artikel 6 lid 1 sub e Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Artikel 225 van de Gemeentewet.
 • Parkeerverordening Breda 2022.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Om bovenstaande publieke taak uit te voeren, mag de gemeente andere partijen inhuren. De Gemeente Breda heeft hier ook voor gekozen.

Daarom ontvangen volgende partijen persoonsgegevens van de Gemeente Breda:

 • ARS T&TT is de cloudleverancier die als verwerker optreedt: via applicaties van deze leverancier kunnen de foto’s die met gebruik van camera’s op de scanauto’s genomen worden bekeken en beoordeeld worden door boa’s van de Gemeente Breda.
 • Invoned (GGN): als uit de controle van de foto’s (door een boa van de Gemeente Breda) blijkt dat u geen parkeerrecht heeft (betaling of vergunning), wordt de naheffing door Invoned geïnd.
 • P1: als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit bezwaar wordt in behandeling genomen door P1.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • De gegevens worden minimaal 5 minuten en maximaal 48 uur bewaard op de harddisk van de scanauto.
 • De gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard op de server van de leverancier ARS T&TT. Zodra aangegeven wordt dat geen sprake is van een overtreding, worden de gegevens automatisch verwijderd.
 • De dossiers van overtredingen en naheffingsaanslagen worden gedurende 7 jaar bewaard.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. De gemaakte foto’s worden altijd beoordeeld door een bevoegde medewerker van de Gemeente Breda.

7 november 2022

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.