Planschadevergoeding aanvragen

Het kan zijn dat u schade lijdt door een ruimtelijk plan van de gemeente, zoals een bestemmingsplan. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade als:

 • u eigenaar bent van de woning of bedrijfsgebouw
 • de schade wordt veroorzaakt door een ruimtelijk plan,  zoals een bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan via een omgevingsvergunning
 • de schade niet kon worden voorzien, voorkomen of beperkt
 • u de tegemoetkoming aanvraagt binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is geworden
 • u niet op een andere manier al een tegemoetkoming of compensatie voor de schade heeft ontvangen

Hoe werkt het

Vul het aanvraagformulier in met:

 • een machtiging van een eventuele mede-eigenaar (uploaden)
 • welk ruimtelijk plan de oorzaak is van de schade
 • de motivering van uw verzoek
 • de hoogte van de schade
 • de uitleg hoe u tot dat bedrag gekomen bent
 • het eigendomsbewijs van het pand (uploaden)
 • betaling van wettelijk recht van € 300 (iDEAL-betaling voor particulieren, bedrijven ontvangen een factuur)

Planschadevergoeding aanvragen met eHerkenning

Planschadevergoeding aanvragen met DigiD 

Wat gebeurt er met uw aanvraag

 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag informeert de gemeente u welke onafhankelijke externe adviseur uw aanvraag behandelt.
 • De adviseur brengt u een bezoek en stelt een conceptadvies op.
 • U krijgt de kans om te reageren op dit conceptadvies.
 • De adviseur brengt een definitief advies uit.
 • De gemeente besluit binnen 6 tot 12 maanden op uw verzoek.

Niet eens met het besluit

Dan kunt u bezwaar indienen.

Uw Reactie
Uw Reactie