Peter Bakker (GroenLinks)

Peter Bakker

Wethouder Klimaat en Energie
3e locoburgemeester

Portefeuille

 •  Bedrijfsvoering
  o    flexibele organisatie
  o    communicatie
  o    dienstverlening
  o    personeel en organisatie
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
  o    Wet Milieubeheer
  o    stikstof
  o    lucht en geluid
  o    OMWB
 • Natuurontwikkeling
  o    natuur- en landschapsontwikkeling
  o    groen en water
  o    natuur- en milieueducatie
  o    bodem en ondergrond
 • Afval en Riool
  o    dierenwelzijn
  o    openbaar vervoer en kleinschalig collectief vervoer 
   

Nevenfuncties

Peildatum: maart 2024

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • Lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant
 • Lid Samenwerken aan Water Midden- en West-Brabant
 • Waterkring De Baronie
 • Lid Stuurgroep Ulvenhoutse Bos
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Vliegbasis Gilze-Rijen
 • Lid LandStad De Baronie

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • geen