Openbare registers

Een overzicht van de openbare registers is opgenomen in het informatiesysteem van de gemeenteraad.