Openbare registers

Een overzicht van de openbare registersĀ is opgenomen in het informatiesysteem van de gemeenteraad.