Ondersteuning voor de arbeidsmarkt

Gemeente Breda vindt het belangrijk dat inwoners meedoen aan de samenleving. Werken is daarbij belangrijk. Dat kan een vaste baan zijn maar bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk of dagbesteding. Iedere inwoner doet wat bij zijn of haar situatie past. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hulp bij hun volgende stap naar werk en zelfredzaamheid. Dit kan voor iedere inwoner anders zijn. De ene inwoner heeft scholing nodig, de ander begint bij structuur aanbrengen in de dag. Er zijn verschillende projecten om inwoners en werkgevers hierbij te helpen. Ook worden werkzoekenden, organisaties, bedrijven en scholen met elkaar verbonden. Samen zorgen we ervoor dat iedere inwoner een plek heeft in de samenleving.  

Vragen over de subsidie

​​​Heeft u vragen over deze subsidie? Neem contact op met uw klantmanager. Heeft u geen klantmanager, stel dan uw vraag via contact.

Subsidie Europese Unie

Gemeente Breda krijgt voor sommige van deze projecten geld van de Europese Unie (dat heet een ESF+-subsidie). Dat geld besteedt de gemeente aan projecten die inwoners helpen om stappen te zetten op, of naar de arbeidsmarkt en in zelfredzaamheid.

Meer informatie over deze subsidie (ESF+ 2021 - 2027) staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

logo Europe medegefinancierd