Ondersteuning bij opgroeien en opvoeden

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Zoekt u ondersteuning? 

De stappen die u kunt nemen om hulp te vinden:

De stappen die u kunt nemen om hulp te vinden

Stap 1

Praat erover met een bekende

Soms helpt het al als er iemand naar u luistert. Of met u meedenkt. Een vriend, familielid, buur of collega. Praten lucht vaak al erg op.

Stap 2

Neem contact op met het CJG

Als het niet lukt om met een bekende te praten, of het helpt u niet, begin dan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda. Dit heet het CJG. 

Waarmee helpt het CJG
Het CJG helpt kinderen, jongeren en ouders bij vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over vriendschap, relaties, gevoel of internet. Of over school, roken, drank, pesten en geweld. Soms helpt een gesprek, soms coaching of een cursus. De medewerkers van het CJG luisteren en denken mee. Zij weten precies welke hulp en activiteiten er in Breda zijn voor jongeren en ouders.

Bel naar het CJG
Bel gratis 08 00 - 444 00 03. Of ga naar de website. Daar is ook veel handige informatie te vinden. 

Stap 3

Aanvraag bij de gemeente voor gespecialiseerde jeugdhulp

Heeft u meer hulp nodig? Dan vraagt u samen met het CJG hulp bij de gemeente aan. Dat heet gespecialiseerde jeugdhulp. Meer informatie staat op de pagina gespecialiseerde jeugdhulp.

Krijgt uw kind al jeugdhulp, maar is er langer hulp nodig? Dan vult uw zorgaanbieder, samen met u, het evaluatieformulier Jeugdhulp in en start een nieuwe aanvraag. 

Met spoed hulp nodig

Maakt u zich ernstig zorgen over uw kind of iemand in uw omgeving: 

  • bel met Meldpunt Crisiszorg: 08 00 - 50 99 (dag en nacht bereikbaar)  
  • bel 112 als de situatie levensbedreigend is