Nieuwe vuilniswagens in de binnenstad

Te weinig vuilniswagens van de afvalservice van de gemeente Breda voldoen aan de verscherpte eisen voor de milieuzone. Daarom vervangt de gemeente elf vuilniswagens. De vraag aan de gemeenteraad is om voor deze investering € 4.250.000,- vrij te maken.

Milieuzone en de klimaatambitie

In de Bredase binnenstad geldt een milieuzone. Dat betekent dat alle vrachtwagens en autobussenvoertuigen die hier rijden, minimaal van dieselklasse Euro 6 of hoger moeten zijn. Deze eis is er om het milieu te helpen. De vuilniswagens van de gemeente Breda voldoen hier nog niet aan. Een aantal wagens moet dus worden vervangen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om geld vrij te maken voor vier elektrische vuilniswagens en zeven Euro 6 diesel vuilniswagens. Met deze vervanging zetten we ook weer een stap in de klimaatambitie. 

Naast duurzaamheid is ook de betrouwbaarheid belangrijk: de afvalinzameling in de binnenstad moet net zo goed blijven lopen als voorheen.

Wethouder Peter Bakker (Afval)

Wethouder Peter Bakker (Afval): “Ook als gemeente willen we met onze tijd meegaan. Een verdere doorontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is een van onze prioriteiten. Daarom maken we nu meteen de stap naar zoveel mogelijk voertuigen die helemaal geen CO2 meer uitstoten en dus ‘emissieloos’ zijn. Naast duurzaamheid is ook de betrouwbaarheid belangrijk: de afvalinzameling in de binnenstad moet net zo goed blijven lopen als voorheen. Zo werken we aan een schone stad op de lang termijn!”

In het kader van de klimaatambitie zet de gemeente stevig in op verduurzaming van de vuilniswagens, de eigen gebouwen en andere onderdelen. Denk daarbij aan meer ‘dienstfietsen’, stimulering van het openbaar vervoer voor dienstreizen en elektrische (scan)auto’s.

Duurzame en betrouwbare vuilniswagens

De gemeente kan niet alleen maar elektrische voertuigen aanschaffen. Dit komt doordat ze slechter leverbaar zijn en het nog niet bekend is hoeveel kinderziektes ze hebben. Bovendien is het stroomnetwerk voor de vuilniswagens bij de locatie Slingerweg nagenoeg volledig benut. Uitbreiding is op dit moment niet mogelijk. “De vuilniswagens gaan lang mee, en de ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling volgen elkaar snel op”, vertelt wethouder Peter Bakker. “Daarom moeten we goed nadenken over het soort wagens dat we aanschaffen. Op deze manier doen we volop ervaring op voor een nog duurzamere toekomst, zonder dat we een te groot risico lopen dat het afval door storingen niet opgehaald kan worden.”

Voor de totale exploitatiekosten heeft de keuze tussen elektrisch en Euro 6 diesel overigens maar een beperkt effect. Een elektrische vuilnisauto is duurder om aan te schaffen en kent dus hogere kapitaallasten, maar is bij goed functioneren voordeliger in het gebruik. Sommige andere gemeenten zetten al op beperkte schaal elektrische vuilniswagens in. De gemeente Breda gaat ook in de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg het afval inzamelen met elektrische vuilniswagens. Dit biedt Breda ook voordelen op het gebied van schaalvergroting, duurzaamheid en verdere kennisdeling.

Ontheffing

Sinds 1 januari 2022 zijn de eisen van de milieuzone strenger geworden dan dat ze waren. Sinds 1 december dat jaar handhaaft de gemeente erop. De levertijd van vuilniswagens is vrij lang. Daarom krijgen de huidige wagens een tijdelijke ontheffing, waardoor ze nog in de binnenstad mogen rijden tot de nieuwe er zijn.