Ontheffing Milieuzone

Alleen schone vrachtwagens zijn welkom in de binnenstad van Breda om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. U heeft een ontheffing nodig als uw vrachtwagen niet voldoet aan de toelatingscriteria van deze zone. Dieselpersonenauto’s mogen de milieuzones wel inrijden.

Drie categorieën

Dagontheffing

Als u met uw vrachtwagen maar een enkele keer in de milieuzone van Breda moet zijn. De dagontheffing geldt voor een periode van 30 uur; van 1 kalenderdag van 00.00 - 6.00 uur van de daarop volgende kalenderdag. Deze ontheffing kunt u maximaal 12 keer per jaar per kenteken aanvragen en kost € 26,95.

Tijdelijke ontheffing

Deze kan worden aangevraagd als u al een nieuwe vrachtauto heeft gekocht maar nog moet wachten op levering. Kosten € 26,95.

Hardheidsclausule

Als u denkt onevenredig te worden getroffen door de gevolgen van de milieuzone dan kunt u een beroep op deze clausule doen. Bij dit verzoek moet u diverse financiële documenten indienen bij de gemeente, zoals jaarrekeningen. Kosten € 161,70.

Ontheffing aanvragen

Wat u moet weten

U heeft een ontheffing nodig als uw vrachtwagen niet voldoet aan Euronorm 4.

Vanaf 1 juli 2013 vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a geldt voor vrachtauto's (>3500 kg):

  • met Euro IV motor of hoger
  • die op een andere brandstof rijden dan diesel

Als u niet voldoet aan de eisen van de milieuzone en niet beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing, geldt het lokale beleid van de Gemeente Breda.
Om te kunnen nagaan of u beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing kunt u via de website milieuzones.nl bij 'kentekencontrole' uw kenteken controleren. Hier kunt u ook nagaan welke categorieën voertuigen landelijk uitgezonderd zijn.

U kunt een ontheffing ook op afspraak aan de balie in het Stadskantoor verkrijgen.
Belt u voor het maken van een afspraak naar telefoonnummer 14 076.

U hoeft uw ontheffing niet bij u te dragen of in uw vrachtauto te leggen. De opsporingsambtenaar kan ter plekke via een handcomputer controleren of u een ontheffing hebt aangevraagd.

Uw Reactie
Uw Reactie