Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Ontheffing Milieuzone

Alleen schone vrachtwagens zijn welkom in de binnenstad van Breda om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. U heeft een ontheffing nodig als uw vrachtwagen niet voldoet aan de toelatingscriteria van deze zone. Dieselpersonenauto’s mogen de milieuzones wel inrijden.

Van 13 december 2021 t/m 31 januari 2022 kunt u geen ontheffing voor de milieuzone aanvragen, vanwege de omzetting van het softwaresysteem. In deze periode mag u zonder ontheffing in de milieuzone rijden. Er zal geen handhaving plaatsvinden.

Drie categorieën

Dagontheffing

Als u met uw vrachtwagen maar een enkele keer in de milieuzone van Breda moet zijn. De dagontheffing geldt voor een periode van 30 uur; van 1 kalenderdag van 00.00 - 6.00 uur van de daarop volgende kalenderdag. Deze ontheffing kunt u maximaal 12 keer per jaar per kenteken aanvragen en kost € 27,50.

Tijdelijke ontheffing

Deze kan worden aangevraagd als u al een nieuwe vrachtauto heeft gekocht maar nog moet wachten op levering. Kosten € 27,50.

Hardheidsclausule

Als u denkt onevenredig te worden getroffen door de gevolgen van de milieuzone dan kunt u een beroep op deze clausule doen. Bij dit verzoek moet u diverse financiële documenten indienen bij de gemeente, zoals jaarrekeningen. Kosten € 164,95.

Wat u moet weten

 Vanaf 1 januari 2022 heeft u een ontheffing nodig vanaf Euronorm 6.

Als u niet voldoet aan de eisen van de milieuzone en niet beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing, geldt het lokale beleid van de Gemeente Breda.
Om na te gaan of u beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing kunt u via de website milieuzones.nl bij 'kentekencontrole' uw kenteken controleren. Hier staat ook welke categorieën voertuigen landelijk uitgezonderd zijn.

U hoeft uw ontheffing niet bij u te dragen of in uw vrachtauto te leggen. De opsporingsambtenaar kan ter plekke via een handcomputer controleren of u een ontheffing hebt aangevraagd.

Uw Reactie
Uw Reactie