Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Ontheffing Milieuzone

Alleen schone vrachtwagens zijn welkom in de binnenstad van Breda om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. U heeft een ontheffing nodig als uw vrachtwagen niet voldoet aan de toelatingscriteria van deze zone. Dieselpersonenauto’s mogen de milieuzones wel inrijden.

Drie categorieën

Dagontheffing

Als u met uw vrachtwagen maar een enkele keer in de milieuzone van Breda moet zijn. De dagontheffing geldt voor een periode van 30 uur; van 1 kalenderdag van 00.00 - 6.00 uur van de daarop volgende kalenderdag. Deze ontheffing kunt u maximaal 12 keer per jaar per kenteken aanvragen en kost € 26,40.

Tijdelijke ontheffing

Deze kan worden aangevraagd als u al een nieuwe vrachtauto heeft gekocht maar nog moet wachten op levering. Kosten € 26,40.

Hardheidsclausule

Als u denkt onevenredig te worden getroffen door de gevolgen van de milieuzone dan kunt u een beroep op deze clausule doen. Bij dit verzoek moet u diverse financiële documenten indienen bij de gemeente, zoals jaarrekeningen. Kosten € 158,55.

Ontheffing aanvragen

Wat u moet weten

U heeft een ontheffing nodig als uw vrachtwagen niet voldoet aan Euronorm 4.

Vanaf 1 juli 2013 vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a geldt voor vrachtauto's (>3500 kg):

  • met Euro IV motor of hoger
  • die op een andere brandstof rijden dan diesel

Als u niet voldoet aan de eisen van de milieuzone en niet beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing, geldt het lokale beleid van de Gemeente Breda.
Om te kunnen nagaan of u beschikt over een landelijke vrijstelling of ontheffing kunt u via de website milieuzones.nl bij 'kentekencontrole' uw kenteken controleren. Hier kunt u ook nagaan welke categorieën voertuigen landelijk uitgezonderd zijn.

U kunt een ontheffing ook op afspraak aan de balie in het Stadskantoor verkrijgen.
Belt u voor het maken van een afspraak naar telefoonnummer 14 076.

U hoeft uw ontheffing niet bij u te dragen of in uw vrachtauto te leggen. De opsporingsambtenaar kan ter plekke via een handcomputer controleren of u een ontheffing hebt aangevraagd.