Breda keert resterende bedrag energiebijdrage 2023 uit

Vanwege de sterk gestegen energiekosten besloot het Rijk in 2022 een energietoeslag in het leven te roepen van €1300. In 2023 zou het Rijk weer met een dergelijke regeling komen. Maar besluitvorming hierover bleef lang uit. De gemeente Breda besloot daarom eerder dit jaar alvast een bijdrage van €500 uit te keren. Afgelopen week is bekend geworden dat er vanuit het Rijk geld beschikbaar komt. De gemeente gaat daarom de energiebijdrage half november verhogen naar €1300. Dit betekent dat mensen die eerder een aanvraag toegekend hebben gekregen en voldoen aan de voorwaarden, half november automatisch €800 ontvangen. Mensen die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dit alsnog doen.

Ik ben blij dat we nu ook de resterende €800 kunnen uitkeren zodat mensen zich ook de komende maanden geen zorgen hoeven maken.

Wethouder Marike de Nobel (Armoedebestrijding)

Wethouder Marike de Nobel (Armoedebestrijding): “De vorige winter staat ons nog scherp op het netvlies. Duizenden mensen kwamen in de problemen door de sterk stijgende energielasten. Ook het afgelopen jaar zijn verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen afgesloten zouden worden of in de financiële problemen zouden komen. Eerder hebben we als gemeente al €500 uitgekeerd aan meer dan 8.000 huishouders. Ik ben blij dat we nu ook de resterende €800 kunnen uitkeren zodat mensen zich ook de komende maanden geen zorgen hoeven maken."

Voor wie is de energiebijdrage?

De energiebijdrage is voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm of AOW-norm. Mensen die bij de gemeente bekend zijn en voldoen aan de voorwaarden, hebben de eerste energiebijdrage van 500 euro automatisch ontvangen. Zij, maar ook andere inwoners die de eerste energiebijdrage van €500 hebben ontvangen en voldoen aan de voorwaarden, krijgen de resterende €800 automatisch op hun rekening gestort. Dit geldt ook voor mensen die nog een aanvraag energiebijdrage hebben lopen bij de gemeente en voldoen aan de voorwaarden. Inwoners die nog een aanvraag willen indienen kunnen hiervoor het formulier op de website gebruiken. Dit kan eenmalig, tot en met 31 december 2023.

Energietoeslag en studenten

Studenten die in de problemen komen vanwege oplopende kosten kunnen ook dit jaar weer een beroep doen op een bijzondere bijstand energiekosten. Voor studenten die wonen in een zelfstandige woonruimte gaat het om een bedrag van €400. Studenten die niet zelfstandig wonen kunnen €150 aanvragen. Ook voor studenten geldt dat de inkomensgrens op 130% van de van de geldende bijstandsnorm ligt. Vanaf 2024 gaat DUO een tegemoetkoming verzorgen. Om overgang naar deze regeling van DUO goed te laten verlopen, laten we onze regeling doorlopen tot en met 31 december 2023.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2023 worden ingediend. 
Meer informatie