Marike de Nobel (GroenLinks)

Marike de Nobel (GroenLinks)

Wethouder Inkomen en Cultuur, Erfgoed en Inclusie
6e locoburgemeester

Portefeuille

 • Participatiewet en sw-beleid
  • participatie (beleid en uitvoering, BUIG, sw-beleid)
 • Armoedebestrijding 
  • sociale zaken
  • armoede- en minimabeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Cultuur
  • cultuur
  • cultuurbeleid
  • cultureel erfgoed
  • monumenten
  • Stadsarchief Breda
  • Stedelijk Museum Breda
  • creatieve industrie en ambachten
 • Diversiteit
  • inclusiviteit

Nevenfuncties

Peildatum: 26 september 2023

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • Voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant
 • Lid Regionaal Platform fraudebestrijding Zuidwest-Nederland
 • Lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten
 • Aandeelhouder van Chassé Beheer N.V.
 • Voorzitter Stichting Historische Verzameling KMA

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Aandeelhouder van de BrIM NV