Mantelzorgvergunning

Algemeen

Met een Mantelzorgvergunning kan uw mantelzorger parkeren. U kunt per huishouden 1 Mantelzorgvergunning aanvragen. De vergunning geldt voor het vergunninggebied waar u woont.

Hoe werkt het

Voor het aanvragen van een Mantelzorgvergunning logt u in bij het P-loket. Hier downloadt u een aanvraagformulier. Deze vult u in en stuurt u via mail of post naar de gemeente. 

Voorwaarden

  • De mantelzorger levert niet professionele en onbetaalde zorg aan een familielid, vriend of kennis.
  • De mantelzorger is in dit verband geen vrijwilliger die is aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie.
  • De persoon die mantelzorg ontvangt woont zelfstandig en niet in een verzorgingshuis of instelling.
  • Als mantelzorgontvanger toont u aan dat u afhankelijk bent van mantelzorg. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een medische/maatschappelijke organisatie of professional. Voorbeelden hiervan zijn: behandelend (fysio-) therapeuten, Stichting MEE, een GGD-arts of medisch adviseur, organisaties voor maatschappelijk werk en BredaMantelzorg. Eventuele kosten die zijn verbonden aan het ontvangen van een verklaring, zijn voor rekening van de klant/aanvrager. 
  • Bent u ouder dan 80 jaar? Dan komt u automatisch in aanmerking voor een mantelzorgvergunning. Bijkomende eis is dat uw eventuele partner of medebewoner ook de leeftijd van 80 jaar of ouder moet hebben. Indien dit niet het geval is dan moet u aantonen afhankelijk te zijn van mantelzorg

Uw mantelzorger mag met de vergunning parkeren in het vergunninggebied waar u woont.

Maatschappelijke of professionele zorg- en hulpinstellingen kunnen deze vergunning niet aanvragen. Zij komen in aanmerking voor een Zwerfvergunning Maatschappelijke Zorgorganisatie.

Kenteken aanmelden

In 2Park meldt u het kenteken aan van de mantelzorger die bij u is. U kunt 1 kenteken aanmelden per keer.

Opzeggen

De Mantelzorgvergunning zegt u op in het P-loket. Het teveel betaalde bedrag ontvangt u over de hele, niet gebruikte, dagen terug.

Parkeervoorwaarden

Op de parkeervergunning zijn de parkeervoorwaarden en het stratenoverzicht van toepassing.

Geldigheid en kosten

Geldigheid

De medische indicatie bepaalt de duur van de vergunning. Vervalt de indicatie, dan vervalt ook de vergunning. 6 weken voor de einddatum krijgt u bericht over een eventuele nieuwe aanvraag.

Kosten

De Mantelzorgvergunning kost € 24 per 3 maanden.