Klassedeal

Op deze pagina

Als school, klas of BSO-groep sluit je een klassedeal met de gemeente om je in te zetten voor de buurt. Bijvoorbeeld maandelijks schoonmaken van de buurt rond de school, een opruimactie, onderhoud van groen of van een monument. De gemeente zorgt voor een tegenprestatie.

Hoe het werkt

Meld je klassedeal aan via e-mail wijkdeals@breda.nl of bel 14 076. Een medewerker van de gemeente maakt een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Als beide partijen het eens zijn volgt de officiële ondertekening en de start of opening van de klassedeal. Je kiest in ruil voor je inzet een educatief project, dat past bij de thema’s schoon en leefbaar en dat eigendom is van de gemeente.

  • Voor een éénmalige opruimactie leen je zonder contract grijpertjes, hesjes en vuilniszakringen.
  • Voor regelmatige acties, zoals maandelijks een rondje opruimen, komt het materiaal in bruikleen op school/BSO. Daar staat een bedrag voor een educatief project tegenover. Bijvoorbeeld gratis gastlessen zwerfvuil/afval (basisonderwijs), lesmateriaal, excursie milieustation, bezoek vuilniswagen op school, advies bij aanleg eetbare tuin/moestuin, bijdrage workshop kunst uit afval, kunsteducatieproject ‘Rotzooi’ (voortgezet onderwijs).
Uw Reactie
Uw Reactie