Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang starten of wijzigen

U wilt een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een gastouderbureau starten of een wijziging doorgeven voor het Landelijk Register Kinderopvang.

Starten kinderopvang of buitenschoolse opvang

Om een kinderopvang of gastouderbureau te starten vult u het aanvraagformulier van de Rijksoverheid in.

Dit aanvraagformulier van de Rijksoverheid en eventuele andere documenten dient u in bij de gemeente.

Aanvraag indienen    

Formulier invullen met eIDAS (English)

Wijzigen kinderopvang of buitenschoolse opvang

Uw gegevens staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Om een wijziging in de gegevens van uw kinderopvang of buitenschoolse opvang door te geven vult u het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid in.

Het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid en eventuele andere documenten dient u in bij de gemeente.

Wijziging doorgeven     

Formulier invullen met eIDAS (English)

Toezicht op de kwaliteit kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD West-Brabant voert de controles uit.
Een melding maken over de kwaliteit van de kinderopvang kan bij de gemeente of bij de GGD-West Brabant. In het handhavingsbeleid van de gemeente zijn de maatregelen tot handhaving beschreven.

Uw Reactie
Uw Reactie