Invoering betaald parkeren

In verschillende wijken in Breda is het parkeren gereguleerd. Dit betekent dat wordt gewerkt met parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers en betaald parkeren voor kortparkeerders. Dit voorkomt parkeeroverlast en vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

De gemeente voert parkeertellingen uit om te zien in welke wijken zich parkeerproblemen voordoen. Samen met bewoners uit deze wijken kijkt de gemeente of betaald parkeren hiervoor een oplossing is.

Meer Informatie

Uw Reactie
Uw Reactie