Incidentele loonkostensubsidie

Werkgevers, die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen voor ten minste een half jaar komen mogelijk in aanmerking voor een incidentele loonkostensubsidie. De regeling kan eventueel gecombineerd worden met andere subsidies.

Voorwaarden

 • De werkgever dient de aanvraag in. Dit kan niet eerder dan één maand voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst en niet later dan één maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever biedt een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, en voor minimaal 28 uur per week.
 • Of de werkgever biedt een uitbreiding aan op een bestaande arbeidsovereenkomst van minder dan 28 uur. De arbeidsovereenkomst wordt dan minimaal 6 maanden lang, minimaal 28 uur per week.
 • Werknemers jonger dan 27 of ouder dan 55 jaar komen in aanmerking voor de loonkostensubsidie na zes maanden participatiewet
 • Werknemers tussen de 27 en 55 jaar komen in aanmerking voor de loonkostensubsidie na twaalf maanden participatiewet
 • De subsidie kan voor dezelfde persoon hoogstens één keer worden aangevraagd.
 • De totale loonkostensubsidie is nooit meer dan de werkelijke loonkosten.

Neem contact op, dan krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd.

Meer informatie

Hoogte loonkostensubsidie

 • Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur voor een periode van 6 maanden is de hoogte van de subsidie is maximaal € 2000. 
 • Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur voor een periode van 12 maanden is de hoogte van de subsidie is maximaal € 5000.
 • Bij uitbreiding van een bestaande arbeidsovereenkomst naar minimaal 28 uur voor een periode van 6 maanden wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Meesturen

Bij de aanvraag de beschikbare bewijsstukken meesturen. Het kan zijn dat u nog niet alle stukken heeft. Deze stukken kunt u later nasturen.

 • Een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst.
 • Loonstroken waaruit de daadwerkelijke loonbetaling blijkt conform de arbeidsovereenkomst.
 • Een door de werkgever ondertekende verklaring van de-minimissteun.
Uw Reactie
Uw Reactie