Incidentele loonkostensubsidie

Werkgevers, die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen voor ten minste een half jaar komen mogelijk in aanmerking voor een incidentele loonkostensubsidie. De regeling kan eventueel gecombineerd worden met andere subsidies.

In verband met de coronamaatregelen zijn enkele voorwaarden met terugwerkende kracht vanaf 1 april tot 1 oktober 2020 verruimd.

Verruimde voorwaarden en hoogte loonkostensubsidie van 1 april tot 1 oktober 2020

Voorwaarden van 1 april tot 1 oktober

De werkgever kan de aanvraag met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020 indienen. De aanvraag kan tot uiterlijk 1 oktober 2020 toegekend worden. 

 • De arbeidsovereenkomst is voor minimaal 6 maanden, minimaal 16 uur per week.   
 • Of de bestaande arbeidsovereenkomst van minder dan 28 uur wordt uitgebreid met meer uren. En dat voor minimaal 6 maanden, minimaal 28 uur per week.     
 • Werknemers met een Participatiewet uitkering en werknemers met een lopende uitkeringsaanvraag komen in aanmerking voor de incidentele loonkostensubsidie.

Hoogte loonkostensubsidie van 1 april tot 1 oktober 2020

 • Bij een arbeidsovereenkomst van 28 uur voor een periode van 6 maanden is de hoogte van de subsidie maximaal € 2500. Bij minder uren wordt de subsidie naar rato vastgesteld.
 • Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 16 uur voor de periode van 12 maanden is de hoogte van de subsidie maximaal € 5000. Het maximale bedrag is op basis van 28 uren en bij minder uren naar rato. 
 • Bij uitbreiding van een bestaande arbeidsovereenkomst naar minimaal 28 uur voor een periode van 6 maanden wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Voorwaarden en hoogte loonkostensubsidie na 1 oktober 2020

Voorwaarden na 1 oktober 2020

 • De werkgever dient de aanvraag in. Dit kan niet eerder dan één maand voor de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst en niet later dan één maand na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst. ​
 • De arbeidsovereenkomst is voor minimaal 6 maanden en voor minimaal 28 ​uur per week.
 • Of de bestaande arbeidsovereenkomst van minder dan 28 uur wordt uitgebreid met meer uren. En dat voor minimaal 6 maanden, minimaal 28 uur per week.
 • Werknemers jonger dan 27 of ouder dan 55 jaar komen in aanmerking voor de loonkostensubsidie na zes maanden Participatiewet uitkering. ​
 • Werknemers tussen de 27 en 55 jaar komen in aanmerking voor de loonkostensubsidie na twaalf maanden Participatiewet uitkering. ​
 • De subsidie kan voor dezelfde persoon hoogstens één keer worden aangevraagd.
 • De totale loonkostensubsidie is nooit meer dan de werkelijke loonkosten.

Hoogte loonkostensubsidie na 1 oktober 2020

 • Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur voor een periode van 6 maanden is de hoogte van de subsidie maximaal € 2000.
 • Bij een arbeidsovereenkomst van minimaal 28 uur voor een periode van 12 maanden is de hoogte van de subsidie maximaal € 5000.
 • Bij uitbreiding van een bestaande arbeidsovereenkomst naar minimaal 28 uur voor een periode van 6 maanden wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

Aanvragen

Neem contact op, dan krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd.

Meesturen

Bij de aanvraag de beschikbare bewijsstukken meesturen. Het kan zijn dat u nog niet alle stukken heeft. Deze stukken kunt u later nasturen.

 • Een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst.
 • Loonstroken waaruit de daadwerkelijke loonbetaling blijkt conform de arbeidsovereenkomst.
 • Een door de werkgever ondertekende verklaring van de-minimissteun.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie