Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Vanwege de coronamaatregelen:

 • gaat een aantal stembureaus ook open op 15 en 16 maart
 • kunnen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder per brief stemmen en hoeven niet naar het stembureau te gaan

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:

 • overdracht van de stempas (onderhandse volmacht)
 • schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Voorwaarden uitbrengen volmachtstem

 • de volmachtgever en de gemachtigde staan in Nederland geregistreerd als kiezer
 • de gemachtigde woont in Nederland
 • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit
 • een kiezer neemt niet meer dan 3 volmachten mee

Overdracht van de stempas aan een andere Bredase kiezer (onderhandse volmacht)

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt ook in Breda dan vult u de achterkant van uw stempas in. Begin maart ontvangt u uw stempas.

De volmachtgever en de gemachtigde staan beiden op 1 februari 2021 ingeschreven in Breda.

Hoe 

 • Op de achterkant vult u 2 handtekeningen in: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde.
 • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in.
 • De gemachtigde moet uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag 5 jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn stem uit.

Intrekken onderhandse volmacht

Gaat u toch zelf stemmen dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

Woont degene die voor u uw stem uitbrengt niet in Breda dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. 

Uiterlijk 1 februari 2021 volgt meer informatie en kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie