Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap Brabantse Delta. Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen.

Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren: 

  • overdracht van de stempas (onderhandse volmacht) 
  • schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen 

Overdracht van de stempas aan een andere Bredase kiezer (onderhandse volmacht) 

U vult de achterkant van uw stempas in. U ontvangt halverwege februari uw stempas per post. 
De volmachtgever en de gemachtigde staan beiden op 30 januari 2023 ingeschreven in Breda. 

Voorwaarden 

  • de volmachtgever en de gemachtigde staan in de gemeente Breda geregistreerd als kiezer 
  • de gemachtigde brengt de volmachtstem samen met zijn eigen stem uit 
  • de gemachtigde neemt niet meer dan 2 volmachten mee 

Hoe  werkt het

  • Op de achterkant plaatst u 2 handtekeningen: uw eigen handtekening en die van de gemachtigde. 
  • Op de achterkant vult u de adresgegevens van de gemachtigde in. 
  • De gemachtigde moet bij het stemmen uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen. Het identiteitsbewijs mag 5 jaar verlopen zijn. 
  • De gemachtigde brengt zelf gelijktijdig ook zijn stem uit. 

Intrekken onderhandse volmacht 

Gaat u toch zelf stemmen dan vraagt u uw stempas terug bij de gemachtigde. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas. 

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te mogen stemmen 

Kunt u uw stempas niet aan een andere Bredase kiezer overdragen? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verblijft. Dan vraagt u een schriftelijke volmacht aan. Dit kan vanaf begin februari.