Groenstrook kopen

Een groenstrook (snippergroen) is een stukje openbaar groen van maximaal 150 m2 op gemeentegrond. Als zo'n groenstrook aan uw perceel grenst kunt u dat soms van de gemeente kopen.

Voorwaarden

 • u bent eigenaar van de woning waaraan de groenstrook grenst
 • de groenstrook is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur van de gemeente (zoals buurt- of wijkparken, groen langs wijkontsluitingswegen)
 • er zit geen bestemming 'groen' of 'natuur' op de groenstrook
 • er ligt geen stadsverwarming onder de groenstrook
 • de groenstrook is geen onderdeel van de hoofdbomenstructuur

Kosten

Groenstrook Kosten per vierkante meter (m2)

Percelen voor de voorgevelrooilijn

(alleen als voortuin)

€ 125
Percelen achter de voorgevelrooilijn (zijkant/achterkant) met bebouwingsmogelijkheden € 200

De minimale prijs voor aankoop van een groenstrook bedraagt € 2000

Aanvullende kosten:

 • overdrachtsbelasting
 • notariële kosten
 • kadastrale kosten
 • kosten voor het omleggen van kabels en leidingen, indien nodig
   

Wat u moet weten

Het bestemmingsplan bepaalt of een perceel mogelijkheden tot bebouwing heeft. Kijk hiervoor op de website ruimtelijke plannen.

Wilt u een groenstrook kopen dan kunt u een aanvraag indienen. Na goedkeuring ontvangt u binnen 12 weken een koopovereenkomst.

Uw Reactie
Uw Reactie