Groenstrook huren

Een groenstrook (snippergroen) is een stukje openbaar groen van maximaal 150 m2 op gemeentegrond. Als zo'n groenstrook aan uw perceel grenst kunt u dat soms van de gemeente huren.

Voorwaarden

  • u bent huurder van de woning waaraan de groenstrook grenst
  • de groenstrook is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur van de gemeente (zoals buurt- of wijkparken, groen langs wijkontsluitingswegen)
  • er zit geen bestemming 'groen of natuur' op de groenstrook (www.ruimtelijkeplannen.nl)
  • er ligt geen stadsverwarming onder de groenstrook
  • de groenstrook is geen onderdeel van de hoofdbomenstructuur

Kosten

De kosten voor het huren van de groenstrook zijn € 5 per m2 per jaar.

Wat u moet weten

Als u een groenstrook wilt huren, dient u een aanvraag in. Na goedkeuring ontvangt u binnen 12 weken een huurovereenkomst.

Uw Reactie
Uw Reactie