Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Gemeenteraad samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van 9 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden worden tijdens vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden.
Meer informatie over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties vindt u bij de fracties.