Gemeenteraad samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van 8 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden worden tijdens vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden.
Meer informatie over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties vindt u bij de fracties.

De raadsleden voor de periode 2018 - 2022 zijn op 29 maart geïnstalleerd. Nog ontbrekende gegevens op deze pagina's worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.