Gemeenteraad samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van 11 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad.
Meer informatie over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties vindt u bij de fracties.