Gemeenteraad samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden van 9 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is de voorzitter van de raad. Raadsleden worden tijdens vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden.
Meer informatie over de gemeenteraadsleden en hun nevenfuncties vindt u bij de fracties.

Uw Reactie
Uw Reactie