Fractievoorzitter Martijn Meeuwissen (VVD)

Functie: fractievoorzitter
Fractie: VVD Breda

Nevenfuncties

  • directieadviseur Toezicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (bezoldigd)
  • manager bij Van Haperen/Driscoll's (bezoldigd)
  • secretaris Thematisch Netwerk Cultuur en Media VVD (onbezoldigd)
  • redacteur Ontspoord Magazine (onbezoldigd)
  • lid carnavalsvereniging Piendraod (onbezoldigd)