Fiets parkeren, fiets weg

U kunt u (brom)fiets parkeren in een fietsenstalling of bij nietjes. Verkeerd gestalde fietsen worden regelmatig geruimd.

Parkeren (brom)fiets

U kunt uw (brom)fiets parkeren in één van de gratis fietsenstallingen of bij de nietjes (fietsenrekken) die op veel plaatsen in de stad staan.

Fiets weg

Dagelijks haalt de gemeente fietswrakken, weesfietsen en verkeerd gestalde fietsen weg. Het ruimen van (brom)fietsen in Breda gebeurt op plaatsen waar de meeste overlast is: in het centrum, rond het Station Breda en alle winkelcentra.

Verkeerd gestalde (brom)fietsen krijgen eerst een label en worden na 30 minuten naar het fietsdepot gebracht. U kunt uw (brom)fiets daar ophalen. Meer informatie staat op de pagina Verloren voorwerpen.

Parkeren (brom)fietsen bij thuiswedstrijd van NAC

Vanaf 2 uur voor aanvang van een wedstrijd tot 1 uur na het einde van de wedstrijd geldt rondom het NAC stadion een veiligheidszone. Dat wordt met borden aangegeven.

Binnen deze zone mogen (brom)fietsen alleen in de aanwezige fietsenstallingen staan. Fietsen die buiten de stallingen staan worden verwijderd en naar het Fietsdepot gebracht.

Bezwaar maken

U kunt een Bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders als u het niet eens bent met het ruimen van uw (brom)fiets.

Meer informatie

Aanwijzingsbesluit Fietshandhaving Breda 2018.

Uw Reactie
Uw Reactie