Plannen per wijk

De Gemeente Breda maakt samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties een plan per wijk voor de energietransitie en helpt bij de uitvoering van het plan. Zo’n plan heet een ‘wijkenergieplan.’ In de Transitievisie Warmte staat in welke wijken het haalbaar lijkt om de huizen en de gebouwen al vóór 2030 van het aardgas af te halen. Voor deze wijken moet voor 2030 in ieder geval een wijkenergieplan gemaakt zijn. In het plan wordt meer in detail gekeken naar de haalbaarheid. Voor bedrijfspanden die op een bedrijventerrein staan, wordt een apart plan gemaakt. 

Stap voor stap naar een plan per wijk

De gemeente maakt voor een aantal wijken een wijkenergieplan, een plan op maat. Het gaat daarin niet alleen over huizen, ook bijvoorbeeld over kantoren en winkels.

  • In 2023 is voor 5 gebieden een begin gemaakt met het wijkenergieplan: Doornbos, Tuinzigt, Prinsenbeek, Biesdonk en Wisselaar.
  • Vóór 2030 wordt er ook gestart met andere verkenningsgebieden die in de Transitievisie warmte zijn aangewezen. 
  • Voor de andere gebieden van Breda hoeft niet al voor 2030 een plan gemaakt te zijn. In die gebieden en wijken gebeurt natuurlijk wel iets. De gemeente helpt iedereen (in welke wijk dan ook) om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar huis of gebouw.