Groene tuin

Regenwatervoorzieningen

Regenwatervoorzieningen houden regenwater vast of infiltreren het in de bodem.
De voordelen hiervan zijn:

  • in een regenton, regenzuil of waterschutting opgeslagen water kan worden gebruikt om planten water te geven
  • infiltratievoorzieningen zorgen ervoor dat regenwater wordt vastgehouden en het grondwater wordt aangevuld, wat verdroging tegengaat.
  • wadi’s en infiltratievoorzieningen helpen bij het bergen van kleinere regenbuien

Onttegelen en vergroenen van tuinen

Bij het vergroenen van de tuin wordt de verharding weggehaald en vervangen door beplanting. De voordelen hiervan zijn:

  • ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken
  • hierdoor is er minder wateroverlast
  • minder opwarming in periodes van hitte
  • hierdoor is het een prettige verblijfplek
  • een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels.

Voor een aantal maatregelen is subsidie beschikbaar.

Zitje in een groene  tuin