Duurzaam Breda

Breda wil in 2044 enkel nog duurzaam opgewekte energie gebruiken en geen aardgas meer gebruiken voor verwarming, koken en warm water. Dit doen we om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt. Dit merken we nu al door  onder andere hevige neerslag in korte tijd, overmatige en langdurige hitte in de zomer en hevigere stormen met alle overlast en schade van dien. Om ervoor te zorgen dat we een gezonde en duurzame stad blijven, is het nodig om verdere opwarming van de aarde te voorkomen door het overstappen op duurzame energie en warmte en aanpassingen te doen in de directe woonomgeving. U doet dat misschien al met zonnepanelen, het isoleren van uw huis of het ‘ontstenen’ van uw tuin. Dat is mooi. Ook de gemeente Breda zet stappen om meer te vergroenen in de stad, om asfalt te vervangen door (waterpasserende) bestrating, de eigen gebouwen te verduurzamen en vuilniswagens op waterstof te laten rijden. 

Breda onderzoekt nu de mogelijkheden voor een betaalbare, veilige en milieuvriendelijke manier om uw huis of pand te verwarmen en van warm water te voorzien. Dat gaat niet vanzelf, dat doen we stap voor stap. Samen met u willen we op zoek naar een goede en betaalbare oplossing. Eind 2021 is duidelijk met welke wijken dit onderzoek als eerste verder gaat gebeuren. Het idee is om voor 2030 een aantal wijken gasloos te krijgen of in ieder geval aardgasloos-ready te maken. Meer hierover op dit onderdeel op deze website of bekijk het filmpje.

Nieuwsbrief

Het in de nieuwsbrief aangekondigde webinar van 6 oktober is verplaatst naar 23 november.

pdf Nieuwsbrief 1 Breda aardgasvrij (PDF, 1.01 MB)
In deze eerste nieuwsbrief “Breda, stap voor stap aardgasvrij” leest u meer over de stappen op weg naar een aardgasvrij Breda. 
In het webinar van december 2020 is het proces en de planning van de Transitie Visie Warmte al aan bod geweest. Inmiddels zijn we weer een paar stappen verder. Zo zijn er buurten benoemd die kansrijk zijn om verder te gaan onderzoeken. Na het webinar is er een (bewoners) klankbordgroep samengesteld met wie in een viertal bijeenkomsten gesproken is over de inhoud, de voortgang en de vervolgstappen. In deze eerste nieuwsbrief leest u over hun ervaring hiermee.
Na de zomervakantie volgt een tweede stadsbreed webinar over de vervolgstappen van de Transitievisie Warmte en de gebiedsuitvoeringsplannen. Het webinar vindt plaats op 6 oktober in de avond.
In september volgt de uitnodiging persoonlijk, via deze website en de socials en via een advertentie. U kunt de datum alvast in uw agenda noteren.
Uw Reactie
Uw Reactie