Duurzaam Breda

Breda doet mee

We zijn op weg naar een duurzamere toekomst. Dat stopt niet bij het verduurzamen van onze woning. Ook de manier waarop we omgaan met onze spullen, afval, onze omgeving en hoe we van A naar B gaan, draagt bij. 

Weet je niet wat je precies kunt  doen, of wat je nog meer kunt doen. Bredadoetmee helpt je op weg als je al bezig bent of als je nu pas begint.

NK Tegelwippen

Ook in 2023 doet Breda mee met het NK Tegelwippen. Kijk wat je zelf kunt doen. En ga je tegelwippen, dan kun je voor het ophalen van gewipte tegels de Tegeltaxi reserveren. 
Alle informatie over het NK Tegelwippen

Breda doet mee

Energietransitie Breda

In 2044 gebruikt Breda geen aardgas meer en is Breda CO2-neutraal. Het betekent dat huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden voor 2044 overstappen naar een duurzame energiebron voor de verwarming van hun huis of bedrijfsgebouw en voor de verwarming van het water. Deze overstap wordt de energietransitie genoemd. De gemeente helpt met de energietransitie en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Iedereen kan zelf aan de slag.

Energietransitie

Plannen per wijk

In de Transitievisie warmte van de Gemeente Breda staat wat er allemaal gedaan moet worden. De gemeente maakt samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties een plan per wijk voor de energietransitie. En helpt bij de uitvoering van het plan.

Meer informatie over de energietransitie en over uw wijk

Nieuws, acties en tips

Ook interessant

Hulp bij energiekosten

Stockfoto temperatuur

Voor inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen

Lees meer