De Rekenkamer Breda

De Rekenkamer Breda onderzoekt of de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig met geld omgaat.

Het gaat daarbij om:

  • wat wil de gemeente bereiken met haar beleid
  • kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld
  • doet de gemeente wat ze belooft

De Rekenkamer ondersteunt hiermee de controlerende taak van de gemeenteraad. Het doel van de Rekenkamer is om uit te vinden wat er beter kan. 

Onderzoeken

Ieder jaar onderzoekt de Rekenkamer 3 tot 4 onderwerpen die heel verschillend zijn. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar:

  • afvalinzameling
  • coronasteunmaatregelen
  • ombouw van kantoren naar woningen

Bij de keuze van de onderwerpen luistert de Rekenkamer goed naar wat er speelt in de stad en dorpen, binnen de gemeentelijke organisatie en bij de gemeenteraad. 

Website Rekenkamer

De Rekenkamer Breda heeft een website: www.rekenkamerbreda.nl
Naast algemene informatie vindt u daar ook alle onderzoeken