De Rekenkamer Breda

De Gemeente Breda heeft sinds 2005 een onafhankelijke Rekenkamer, ingesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamer bestaat uit 3 externe leden en een secretaris/onderzoeker.

Doel rekenkameronderzoek

Het belangrijkste doel van lokaal rekenkameronderzoek is het versterken van de kaderstellende en controlerende functie van de raad. De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, organisatie en bestuur van de Gemeente Breda. Ook geeft de Rekenkamer burgers meer inzicht in wat er terechtkomt van het beleid van de Gemeente Breda.
De Rekenkamer bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en is onafhankelijk van raad en college. Raad, college en inwoners kunnen suggesties voor onderwerpen indienen bij de Rekenkamer.

Onderzoeken

De Rekenkamer Breda heeft in de afgelopen jaren onder meer onderzoek gedaan naar de informatiebeveiliging bij de Gemeente Breda, de doorwerking van de rekenkameronderzoeken, het subsidiebeleid, de verbonden partijen, de Participatiewet, de jeugdzorg, het onderhoud van de openbare ruimte, het Bredase grondbeleid, wijkontwikkeling en het Bredase re-integratiebeleid.

In 2013 heeft de Rekenkamer Breda de landelijke prijs voor beste rekenkameronderzoek (de Goudvink) gewonnen met het onderzoek naar het grondbeleid. In 2016 werd de Rekenkamer Breda met haar onderzoek naar de verbonden partijen opnieuw  genomineerd voor de Goudvink en is toen 2de geworden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Juliët Wiggers, secretaris van de Rekenkamer Breda, telefoon (076) 529 46 86 of e-mail  ja.wiggers@breda.nl.

Actuele publicaties

De meest recente publicaties van de Rekenkamer zijn:

  • Onderzoeksprogramma 2017 en het Jaarverslag 2016, Rekenkamer Breda, januari 2017 
  • Informatiebeveiliging bij de Gemeente Breda, november 2016
  • De doorwerking van de onderzoeken van de Rekenkamer Breda, september 2016

U vindt deze en andere onderzoeken bij de raadsinformatie