Daan Quaars (VVD)

Wethouder Stedelijke ontwikkeling en Digitalisering

Daan Quaars is wethouder Stedelijke ontwikkeling, Bereikbaarheid en Digitalisering.

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
  • grote ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen (o.a. CrossMark, Gasthuisvelden, Centrum Oost, 't Zoet, doortrekken Nieuwe Mark) en Stedelijke Regio Breda-Tilburg
 • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet, -visie en -plan
  • 150kV hoogspanningsnet
 • Digitalisering
  • digitalisering (w.o. Smartcity)
 • Mobiliteit (exclusief openbaar vervoer)
  • mobiliteit
  • bereikbaarheid
  • verkeer en vervoer
 • Sport
  • sportbeleid
  • sportaccommodaties
  • topsport
 • Carnaval
 • NAC Breda (2e portefeuillehouder)

Nevenfuncties

Peildatum: 14 juni 2023

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid landelijke stuurgroep Vuelta
 • Lid van de Gebiedsgerichte aanpak mobiliteit (Regio West Brabant)

Verbonden met het ambt

 • Lid Stuurgroep Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
 • Bestuurslid van de Vereniging Sport en Gemeenten
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoeding schap HSL-Zuid, A16 en A4