Daan Quaars (VVD)

Wethouder Stedelijke ontwikkeling en Digitalisering

Daan Quaars is wethouder Stedelijke ontwikkeling en Digitalisering
7e locoburgmeester

Portefeuille

 • Stedelijke ontwikkeling
  • grote ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkelingen (o.a. CrossMark, Gasthuisvelden, Oostflank, 't Zoet, doortrekken Nieuwe Mark) en Stedelijke Regio Breda-Tilburg
 • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingswet, -visie en -plan
  • 150kV hoogspanningsnet
 • Digitalisering
  • digitalisering (w.o. Smartcity)
 • Verbeter Breda (2e portefeuillehouder)
 • Sport
  • sportbeleid
  • sportaccommodaties
  • topsport
 • Carnaval
 • NAC Breda (2e portefeuillehouder)

Nevenfuncties

Peildatum 20 juli 2022

Onlosmakelijk verbonden met het ambt (onbezoldigd)

 • lid landelijke stuurgroep Vuelta¬†

Verbonden met het ambt

 • Lid Stuurgroep Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) ¬†