Chassépark

Van Chasséterrein naar ChasséPARK

De gemeente Breda en een groep bewoners van het Chasséterrein hebben het afgelopen jaar een visie opgesteld voor de openbare ruimte van het Chasséterrein. 

Er zijn meerdere aanleidingen om een project te starten om de inrichting van het Chasséterrein door te ontwikkelen: 

  • delen van het gebied hebben te maken met hittestress
  • het terrein mist (bio)diversiteit
  • veel bomen zijn ziek
  • de aansluiting op de omringende infrastructuur is niet optimaal

Deze wensen, verbeteringen en toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving vragen om één toekomstbeeld. 
De afgelopen jaren heeft de gemeente van bewoners en bedrijven in de omgeving de nodige vragen gekregen en gesprekken gevoerd om te komen tot dit beeld.
Het terrein zou veel meer de uitstraling en programma van een park kunnen krijgen dan nu het geval is. Met de visie willen we het huidige ontwerp en karakter (modern en stoer) verder brengen op de volgende hoofdthema’s:

  • klimaatadaptief en biodivers (als groene basis)
  • kunst & cultuur
  • verbinden & activeren

 Daarnaast maakt het gebied deel uit van de toekomstige ontwikkeling van Breda Centrum Oost. In de op te stellen visie anticiperen we op deze lange termijn ontwikkeling.