Chassékwartier

Het Chassékwartier strekt zich uit vanaf de Vlaszak tot aan de Singel en vanaf het Chassépark tot aan de Koepel. Momenteel verricht de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke herontwikkeling van dit gebied.

Hierbij komen vragen aan de orde als “hoe houden we het gebied en de binnenstad bereikbaar?”, “welke evenementen worden hier straks nog gehouden?” en “wat mist de binnenstad nog, dat juist hier goed zou passen?”.

De gemeente doet dit onderzoek samen met de Alliantie Chassékwartier, partners met eigendommen in het gebied. De Alliantie bestaat uit Synchroon, Heijmans, AT Capital/3W, Alwel en WonenBreburg.

Bedoeling is om eind 2024 een Ontwikkelvisie te hebben. Dat betekent dat 2024 een druk jaar wordt. We willen over de toekomstplannen ook intensief in gesprek met de omgeving. De partijen uit de Alliantie Chassékwartier willen dit zoveel mogelijk doen via de participatiewebsite ChassékwartierBreda.nl