Central Park 076

Op de locatie van het voormalige Incom terrein, de kringloopwinkel en huize Raffy wil ontwikkelaar Huis van der Donck samen met architect Mecanoo een plan met in totaal 150 woningen realiseren. Het (monumentale) pand aan de Boschstraat blijft staan en wordt getransformeerd naar sociale huurwoningen met een zorgfunctie. De overige bebouwing wordt gesloopt.

Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage. Verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. Tegelijkertijd worden de plannen verder uitgewerkt, waarbij bijzondere aandacht is voor het historisch riool dat door het plangebied heen loopt. Als alles goed gaat zou begin 2025 gestart kunnen worden met de realisatie van de woningen.

Meer informatie over staat op de website Centralpark076.nl