Bijstandsuitkering vakantie aanvragen

Algemeen

Vraag uw vakantie minimaal 4 weken van tevoren aan. U gebruikt hiervoor het formulier. Als u binnen 5 werkdagen niks hoort, dan is uw vakantie aanvraag goedgekeurd.
Na uw vakantie of verblijf in het buitenland hoeft u niet te melden dat u weer thuis bent. Komt u op een andere datum terug dan gepland? Dan moet u dit wel doorgeven, via telefoonnummer 14 076.

Wat u moet weten

  • U mag 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar op vakantie tot uw pensioengerechtigde leeftijd. 
  • De vakantieweken mogen niet aansluiten op een vakantie in januari van het volgende kalenderjaar.
  • Naar het buitenland voor een begrafenis of ziekenbezoek moet u melden. Gebruik hiervoor het formulier. 
  • Volgt u een re-integratietraject? Bespreek met het re-integratiebedrijf wanneer u op vakantie wilt. Als het re-integratiebedrijf akkoord is meldt u dit bij uw klantmanager. Gebruik hiervoor het formulier.
  • Bewaar bewijsstukken van uw vakantie 6 maanden.  
     

Als u te lang in het buitenland verblijft

Dan stopt uw uitkering. U moet de uitkering opnieuw aanvragen. De uitkering gaat pas in op de dag van de (nieuwe) aanvraag. 

U kunt te maken krijgen met een maatregel, waarbij uw uitkering gedurende een maand met een bepaald percentage wordt verlaagd.