Bijstandsuitkering vakantie aanvragen

U vraagt toestemming als u op vakantie wilt gaan. Dit geldt ook voor inwonende gezinsleden zoals meerderjarige kinderen, uw vader of moeder. Vraag uw vakantie minimaal 2 weken van te voren aan met het formulier. Uw klantmanager neemt alleen contact met u op als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd. U mag niet langer op vakantie dan de periode waarvoor u toestemming krijgt. Meld terugkomst bij uw klantmanager via telefoonnummer 14 076.

Wat u moet weten

  • U mag 4 weken (28 dagen) per kalenderjaar op vakantie tot uw pensioengerechtigde leeftijd.
  • De vakantieweken mogen niet aansluiten op een vakantie in januari van het volgende kalenderjaar.
  • Gaat u naar het buitenland voor het bijwonen van een begrafenis of ziekenbezoek? Ook dit moet u melden met het formulier.
  • Volgt u een re-integratietraject? Overleg ruim op tijd met het re-integratiebedrijf wanneer u op vakantie wilt. Als het re-integratiebedrijf akkoord is met uw vakantie, meldt u dit bij uw klantmanager.

Als u te laat terugkomt

De gemeente beëindigt dan uw uitkering. Om weer een uitkering te krijgen, moet u die opnieuw aanvragen. De uitkering gaat niet eerder in dan op de dag van de (nieuwe) aanvraag. U kunt dan ook te maken krijgen met een maatregel, waarbij uw uitkering gedurende een maand met een bepaald percentage wordt verlaagd.

Als u ziek wordt tijdens uw vakantie

Bent u op vakantie in Nederland meldt u zich dan ziek bij uw klantmanager via telefoonnummer 14 076. Meestal wordt uw uitkering niet beëindigd.

Bent u op vakantie in het buitenland dan wordt uw uitkering na 4 weken beëindigd. Als uit een leesbare verklaring van een arts blijkt dat u niet in staat was om eerder naar Nederland te reizen, kan mogelijk een maatregel op uw uitkering worden voorkomen. U ontvangt over de periode dat u langer weg was dan 4 weken geen uitkering.

Uw Reactie
Uw Reactie