Bijstandsuitkering uitbetalen

Uitbetaling gebeurt aan het einde van de maand.

Staat uw uitkering, zonder aanwijsbare reden, op de 28e nog niet op uw rekening, neem dan contact op met de Gemeente Breda. Uw vakantiegeld wordt 10 juni 2020 uitbetaald.

Data uitbetaling bijstandsuitkering

Maand U ontvangt de uitkering
Januari 27 januari 2020
Februari 27 februari 2020
Maart 27 maart 2020
April 24 april 2020
Mei 27 mei 2020
Juni 10 juni 2020 (vakantiegeld)
Juni 26 juni 2020
Juli 27 juli 2020
Augustus 27 augustus 2020
September 25 september 2020
Oktober 27 oktober 2020
November 27 november 2020
December 24 december 2020

 

Uw Reactie
Uw Reactie