Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk of te weinig geld om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een uitkering aan in de gemeente waar u woont. De procedure duurt maximaal 8 weken. De ingangsdatum is meestal de datum van indiening en inschrijving als werkzoekende.

Ga naar de website van werk.nl, log in met uw DigiD en volg de instructies. 

werk.nl

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U kunt niet (volledig) in uw eigen inkomen voorzien.
  • U kunt geen beroep doen op een andere inkomensregeling zoals een WW-uitkering.
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6295 (alleenstaande) of € 12.590 (gezin).
  • U schrijft zich in als werkzoekende en werkt mee aan begeleiding naar werk (re-integratie).

Bijzonderheden

  • Bent u ouder dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd (AOW leeftijd), dan krijgt u aanvullende bijstand via de Sociale Verzekeringsbank.
  • Bent u jonger dan 27 jaar, dan gelden er andere regels, deze worden tijdens het intakegesprek besproken.
  • Als de waarde van het vrije vermogen in uw eigen woning meer is dan € 53.100 gelden er andere regels over de vorm van de bijstand.
  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u daar iets voor terugdoet. Dit heet een tegenprestatie.

Hulp bij uw gesprek met de gemeente

U kunt een familielid, vriend(in) of kennis vragen om u te helpen bij het gesprek met de gemeente. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen.
Samen kunt u uw gesprek voorbereiden, krijgt u ondersteuning tijdens het gesprek, en als het nodig is daarna.  

Voor hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u contact opnemen met Zorg voor elkaar Breda

Uw Reactie
Uw Reactie