Bijstandsuitkering aanvragen

Heeft u geen werk of te weinig geld om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een uitkering aan in de gemeente waar u woont. De procedure duurt maximaal 8 weken. De ingangsdatum is meestal de datum van indiening en inschrijving als werkzoekende.

Ga naar de website van werk.nl, log in met uw DigiD en volg de instructies. Maak binnen 48 uur via het getoonde telefoonnummer op werk.nl een afspraak. U wordt eerst uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Daarna kan een afspraak voor een persoonlijke intake gemaakt worden.

werk.nl

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U kunt niet (volledig) in uw eigen inkomen voorzien.
  • U kunt geen beroep doen op een andere inkomensregeling zoals een WW-uitkering.
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 6120 (alleenstaande) of € 12.240 (gezin).
  • U schrijft zich in als werkzoekende en werkt mee aan begeleiding naar werk (re-integratie).

Bijzonderheden

  • Bent u ouder dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd (AOW leeftijd), dan krijgt u aanvullende bijstand via de Sociale Verzekeringsbank.
  • Bent u jonger dan 27 jaar, dan gelden er andere regels, deze worden tijdens het intakegesprek besproken.
  • Als de waarde van het vrije vermogen in uw eigen woning meer is dan € 51.600 gelden er andere regels over de vorm van de bijstand .