Bijstandsuitkering aanvragen

Algemeen

Heeft u geen werk of te weinig geld om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een uitkering aan in de gemeente waar u woont.
De procedure duurt maximaal 8 weken. De ingangsdatum is meestal de datum van indiening en inschrijving als werkzoekende.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U kunt niet (volledig) in uw eigen inkomen voorzien.
  • U kunt geen beroep doen op een andere inkomensregeling zoals een WW-uitkering.
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 7575 (alleenstaande) of € 15.150 (gezin).
  • U schrijft zich in als werkzoekende en werkt mee aan begeleiding naar werk (re-integratie).

Aanvragen op de website werk.nl

Ga naar de website van werk.nl, log in met uw DigiD en volg de instructies in het aanvraagformulier

Aanvragen met DigiD

Bijzonderheden

  • Bent u ouder dan de huidige pensioengerechtigde leeftijd (AOW leeftijd), dan krijgt u aanvullende bijstand via de Sociale Verzekeringsbank.
  • Bent u jonger dan 27 jaar, dan gelden er andere regels, deze worden tijdens het intakegesprek besproken.
  • Als de waarde van het vrije vermogen in uw eigen woning meer is dan € 63.900 gelden er andere regels over de vorm van de bijstand.
  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u daar iets voor terugdoet. Dit heet een tegenprestatie.

Hulp bij uw gesprek met de gemeente

U kunt een bekende vragen om u te helpen bij het gesprek met de gemeente. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen bij Zorg voor elkaar Breda. Samen kunt u uw gesprek voorbereiden, krijgt u ondersteuning tijdens het gesprek, en als het nodig is daarna.   

Cliëntenbelang Breda

Cliëntenbelang Breda is een groep onafhankelijke vrijwilligers die helpt als u een probleem heeft met uw uitkering of schuldhulpverlening. 

Heeft u een probleem wat te maken heeft met uw uitkering? En komt u er samen met uw regisseur niet uit? Neem dan contact op met Cliëntenbelang Breda. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.