Bezoekersvergunning mantelzorger / professionele hulpverlener

Met een Bezoekersvergunning kan uw mantelzorger of professionele hulpverlener parkeren. U kunt per huishouden 1 Bezoekersvergunning aanvragen. De vergunning geldt voor het vergunninggebied waar u woont. De vergunning aanvragen en opzeggen doet u in het P-loket.

Hoe werkt het

Aanvragen

Een Bezoekersvergunning vraagt u aan in het P-loket.

U toont aan dat u mantelzorg of professionele hulpverlening nodig heeft. U heeft hiervoor een beschikking van uw zorgverzekeraar, of van de Wmo nodig. Uit de beschikking blijkt dat u hulp(middelen) krijgt. De beschikking kunt u uploaden in het P-loket.

Uw mantelzorger of hulpverlener mag met de vergunning parkeren in het vergunninggebied waar u woont.

Kenteken wijzigen

In 2Park meldt u het kenteken aan van de mantelzorger of hulpverlener die bij u is. U kunt 1 kenteken aanmelden.

Opzeggen

De bezoekersvergunning zegt u op in het P-loket. Het teveel betaalde bedrag ontvangt u over de hele, niet gebruikte, maanden terug.

Parkeervoorwaarden

Op de parkeervergunning zijn de parkeervoorwaarden en het stratenoverzicht van toepassing.

Geldigheid en kosten

Geldigheid

De medische indicatie bepaalt de duur van de vergunning. Vervalt de indicatie, dan vervalt ook de vergunning.
6 weken voor de einddatum krijgt u bericht over een eventuele nieuwe aanvraag.

Kosten

De Parkeervergunning mantelzorger / professionele hulpverlener kost € 24 per 3 maanden.

Uw Reactie
Uw Reactie