Uitkomsten enquête Hart van Bavel

In opdracht van de Dorpsraad Bavel voerde het bureau Customeyes een enquête uit om te onderzoeken hoe het dorp aankijkt tegen het Jack van Gilsplein als ontmoetingsplein. Het onderzoek is breder getrokken naar zaken als inrichting, het parkeren, ontmoeten en voorzieningen. Om vandaaruit de volgende stap te zetten.

Bekijk de uitkomsten van de enquête in de bijlagen: