Arnoud van Vliet

Arnoud van Vliet

Functie: fractievoorzitter
Fractie: VVD
E-mail: arnivvl@gmail.com
Telefoon: 06 12 46 73 84

Functie: fractievoorzitter

Nevenfuncties

  • secretaris/directeur Waterschap Hollandse Delta (bezoldigd)
  • lid/plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht CROW (bezoldigd)
  • lid ledenraad Vereniging Achmea (bezoldigd)
  • adviseur MKB Infra (onbezoldigd)
  • lid bestuur Stichting Annatopia (onbezoldigd)