Arnoud van Vliet

Arnoud van Vliet

Functie: fractievoorzitter
Fractie: VVD
E-mail: arnivvl@gmail.com
Telefoon: 06 12 46 73 84

Functie: fractievoorzitter

Nevenfuncties

  • directeur-eigenaar Complx Advies & Management
  • lid/plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht CROW (bezoldigd)
  • lid bestuur Stichting Annatopia (onbezoldigd)
Uw Reactie
Uw Reactie