Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden gebeurt in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. Als u zelf aangifte doet van overlijden, maak dan een afspraak bij de gemeente.

Informatie voor uitvaartondernemers

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

Meenemen

Bij aangifte van overlijden neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • overlijdensverklaring van een arts of lijkschouwer

Wat u moet weten

Overlijden in het buitenland

Het melden van overlijden van een inwoner van Breda in het buitenland doet u bij de gemeente.

Begrafenis of crematie

De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Levenloos geboren kind aangeven

Het aangeven van een levenloos geboren kind doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Als het in Breda geboren is neemt u eerst contact op. Ook de rijksoverheid geeft informatie over de aangifte van een levenloos geboren kind.

Levenloos geboren kind registreren

Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren op uw persoonslijst in de Basis Registratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u ingeschreven staat. De geboorte kan in een andere gemeente plaatsgevonden hebben. De registratie op de persoonslijst kunt u alleen voor uzelf regelen; niet voor iemand anders, ook niet voor uw partner. Voor de registratie heeft u de geboorteakte levenloos geboren kind nodig. Neem eerst contact op met de gemeente om uw verzoek tot registratie te bespreken en een afspraak te maken. Ook de rijksoverheid geeft informatie over de registratie van een levenloos geboren kind.

Overlijden en erven

Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over overlijden
en erven.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Informatie over de begraafplaatsen van de gemeente Breda.

As verstrooien

In de gemeente Breda mag u as verstrooien in de openbare ruimte, behalve op verharde ondergrond. Het verstrooien mag geen hinder of overlast veroorzaken. Voor as verstrooien op een crematoriumterrein neemt u contact op met het crematorium.

Kosten

Geen

Uw Reactie
Uw Reactie