Aan het werk. Uit de bijstandsuitkering.

Als u werk gevonden heeft zijn er een aantal zaken die u moet doen.

Contact opnemen

Neem contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Deze beoordeelt of uw inkomsten nog aangevuld worden met bijstand of dat uw uitkering helemaal kan stoppen.

Loonheffingskorting laten toepassen

Dit regelt u bij uw nieuwe werkgever tijdens het invullen van de werkgeversverklaring.

Inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst

Is uw uitkering gestopt, geef uw inkomsten dan zelf door aan de Belastingdienst. De hoogte van uw inkomen kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Mogelijk financieel voordeel (uitstroombonus)

U ontvangt € 750 als u:

  • 6 maanden heeft gewerkt zonder bijstandsuitkering
  • daarvoor minimaal 6 maanden een bijstandsuitkering heeft ontvangen
  • ouder bent dan 27 jaar
  • de afgelopen 3 jaar geen uitstroombonus heeft ontvangen

Wat als uw werk stopt?

Stopt uw werk binnen 1 maand nadat uw uitkering is gestopt:

  • Neem contact op met uw contactpersoon.
    U krijgt weer een uitkering, met korting van uw inkomsten.

Stopt uw werk 1 maand nadat uw uitkering is gestopt:

  • U vraagt een nieuwe uitkering aan via werk.nl.

Kwijtschelding van gemeentelijke belasting aanvragen

U kunt kwijtschelding van gemeentelijke belasting aanvragen bij Belastingsamenwerking West-Brabant. De BWB beoordeelt of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.