Zwembaden, zwemplassen en recreatieplekken

Breda heeft diverse zwembaden en natuurplassen waar gezwommen mag worden. Daarnaast zijn er een aantal recreatieplekken aan het water in Breda, dit zijn geen zwemlocaties.

Zwembaden

Natuurplassen

Breda heeft 3 officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit en de fysieke vieligheid in de gaten gehouden. Meer informatie staat op de website Zwemwater.nl  en de zwemwaterapp (te downloaden via de website Waterschappen.nl)

Recreatieplekken

Verkoelen en verblijven aan het water kan in Breda op verschillende plekken. Op een aantal locaties zijn fietsenstallingen en afvalbakken geplaatst en wordt vaker gemaaid. Deze verkoelplekken zijn geen officiĆ«le zwemlocaties. Dit kan in de zwembaden of natuurplassen. Het water ingaan op deze verkoelplekken is op eigen risico. De gemeente volgt in het zwemseizoen wel de kwaliteit van het water op deze plekken. Van 1 mei t/m 30 september worden er bacteriemetingen gedaan. Blauwalgmetingen zijn van begin juni en tot begin september.

Informatie over de  actuele waterkwaliteit staat op Water Kwaliteit op de kaart!

  • Belcrum Beach
    Veilingkade 12a, Breda
  • Gasthuisvelden
    Arsenaalpad, Breda
  • Boeimeerpark

Zwemverbod

Buiten deze locaties zijn er meer plekken om te verkoelen langs het water. Voor een aantal plekken langs het water geldt een zwemverbod: Emerput, Haven bij de Hoge Brug, de rivier de Mark richting het noorden en de Krouwelaarshaven. Ook is het verboden het verboden om van bruggen, duikers of stuwen in het water te springen.