Woonvisie

Nieuwe woonvisie  

Breda heeft een grote aantrekkingskracht. Het groene, gastvrije en grenzeloze karakter maken onze stad en dorpen fijne plekken om te wonen. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd zien we dat de druk op de woningmarkt enorm groot is.  

Het college legt met de nieuwe woonvisie aan de raad voor hoe ze de toekomst op het gebied van wonen voor zich ziet. Voor de woonvisie zijn onderzoeken gedaan, feiten & cijfers gebruikt en gesprekken gevoerd met partners en inwoners. Ook via PlanBreda.nl hebben inwoners meegedacht.  

Thuis in Breda  

Je thuis kunnen voelen, daar staan we met deze woonvisie voor!   
In deze visie staan plannen en maatregelen om ervoor te zorgen dat het in Breda fijn en betaalbaar wonen blijft. Enkele belangrijke punten zijn: 

  • We kiezen voor een levendig stadscentrum én groene en rustigere dorpen en wijken. 
  • Bouwen, bouwen, bouwen van meer, met name betaalbare, woningen.  
  • Meer mogelijk maken met bestaande woningen: denk aan het delen, splitsen of optoppen van jouw woning. 
  • Ruimte voor collectieve woonvormen, waar je als bewoners ‘naar elkaar omkijkt’ en echt samenleeft.
     

Bekijk de woonvisie

Planning  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie op 7 mei goedgekeurd. Deze wordt voor de zomer 2024 besproken in de gemeenteraad.  

Thuis in Breda: Woonvisie 2024 - 2040

Stadsgesprekken Woonvisie 2040 – Thuis in Breda