Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de kinderopvang. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan. Als dat niet kan, maak dan een afspraak om zelf de aanvraag aan de balie te doen. U brengt het door de werkgever ingevulde aanvraagformulier mee .

Wat u moet weten

  • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u woont.
  • Het Ministerie van Justitie (Justis) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
  • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.
  • Voor vrijwilligers is een VOG gratis online aan te vragen. De organisatie waar de vrijwilliger werkt moet deze aanvragen bij aanvragen bij Justis.
  • Woont u in het buitenland of heeft u geen vaste verblijfplaats? Dan vraagt u een VOG aan bij Justis.

Meer informatie

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van uw (toekomstige) werkgever. Het moet de meest recente versie van het formulier zijn. Dit formulier is te downloaden op de website van Justis.
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw pinpas of creditcard

    Machtigt u iemand? Dan neemt deze ook een schriftelijke machtiging mee, zijn of haar eigen identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs.

Kosten

VOG Kosten
Online aanvraag € 33,85
Aanvraag aan de balie € 41,35
Aanvraag voor vrijwilliger door vrijwilligersorganisatie Gratis