Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de kinderopvang. U vraagt een VOG samen met uw werkgever online aan. Als dat niet kan, maak dan een afspraak om zelf de aanvraag aan de balie te doen. U brengt het door de werkgever ingevulde aanvraagformulier mee .

Wat u moet weten

  • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u woont.
  • Het Ministerie van Justitie (Justis) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
  • 2 tot 4 weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.
  • Voor vrijwilligers is een VOG gratis online aan te vragen. De organisatie waar de vrijwilliger werkt moet deze aanvragen bij aanvragen bij Justis.
  • Woont u in het buitenland of heeft u geen vaste verblijfplaats? Dan vraagt u een VOG aan bij Justis.

Meer informatie

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier krijgt u meestal van uw (toekomstige) werkgever. Het moet de meest recente versie van het formulier zijn. Dit formulier is te downloaden op de website van Justis.
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw pinpas of creditcard

    Machtigt u iemand? Dan neemt deze ook een schriftelijke machtiging mee, zijn of haar eigen identiteitsbewijs en een kopie van uw identiteitsbewijs.

Kosten

VOG Kosten
Online aanvraag € 33,85
Aanvraag aan de balie € 41,35
Aanvraag voor vrijwilliger door vrijwilligersorganisatie Gratis
Uw Reactie
Uw Reactie