Verhuurvergunning opkoopbescherming

Algemeen

Als koper van een woning met een WOZ-waarde tot aan de NHG-grens (€ 435.000 prijspeil 2024) mag u de woning niet verhuren. Met deze regel wordt voorkomen dat beleggers veel betaalbare huizen opkopen. En er nauwelijks koopwoningen overblijven voor woningzoekenden.
Soms mag verhuren wel, dan heeft u wel een vergunning nodig. Verhuren mag: aan uw familie, een woning tijdelijk verhuren, of woonruimte verhuren die bij een winkel, kantoor of bedrijf hoort.

Wat u moet weten

 • Opkoopbescherming geldt alleen voor woningen die na 10 mei 2023 via een akte bij de notaris geleverd zijn. Een woning die u al voor die datum in eigendom had, mag u wel verhuren.
 • Er wordt gekeken naar de WOZ-waarde op het moment van inschrijving bij het kadaster. De inschrijving gebeurt meestal binnen 24 uur na het tekenen van de leveringsakte bij de notaris. De WOZ-waarde van uw woning vindt u in het  WOZ-waardeloket.
 • Ook als de vorige eigenaar de woning met een verhuurvergunning verhuurde, moet u een nieuwe verhuurvergunning aanvragen.
 • Voor een woning die vóór de levering bij de notaris meer dan 6 maanden aaneengesloten werd verhuurd, hoeft u geen verhuurvergunning aan te vragen.
 • In de overige gevallen moet een verhuurvergunning aangevraagd worden.

Een vergunning wordt in elk geval verleend als sprake is van:

 • Verhuur aan familie. Hiervoor geldt dat u alleen mag verhuren aan de
  • (adoptie)-ouders en -kinderen van u en uw partner en de (adoptie)partners van uw kinderen (1e-graads familie)
  • grootouders, kleinkinderen, broers en zussen van u en uw partner en de partners van uw broers en zussen (2e-graads familie)
  • Een woning waarvan de eigendomsakte op naam van een bedrijf staat kan niet verhuurd worden aan familie.
 • Tijdelijke verhuur (maximaal 1 jaar) mag alleen als u ten minste 1 jaar zelf in de woning heeft gewoond.
 • Het verhuren van woonruimte die onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. 

Verhuurvergunning voor woningcorporaties

Een woningcorporatie mag verhuren zonder verhuurvergunning.

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, hoort u binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. Als er meer tijd nodig is voor onderzoek, komen hier nog maximaal 6 weken bij. In dat geval neemt de gemeente contact met u op.

Kosten

De verhuurvergunning opkoopbescherming kost € 451,32. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen.

Meer informatie