Vergunning rioolaansluiting

Voor een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Een rioolaansluiting is nodig voor het afvoeren van vuilwater en/of regenwater. Ook voor het aanpassen van een bestaande aansluiting vraagt u een rioolaansluiting aan. In beide gevallen heeft u een vergunning nodig.

Wat u nodig heeft

Een situatieschets waaruit blijkt waar de nieuwe of aan te passen aansluiting de perceelsgrens verlaat. Deze schets doet u bij uw aanvraag voor een vergunning.

Wat u moet weten

 • Elke woning of bouwwerk moet op het gemeenteriool aansluiten. Ook een tijdelijke voorziening zoals een mobiele toiletwagen of een bouwkeet moet tijdelijk aansluiten op het gemeentelijk riool.
 • Breda heeft bijna overal een gescheiden rioolstelsel. Bij nieuwbouw moet u de afvoer van het vuilwater en het regenwater gescheiden aanbieden. Dus 1 afvoerbuis voor vuil afvalwater van bijvoorbeeld toilet, douche en wasmachine. En 1 afvoerbuis voor schoon regenwater.
 • Regenwater kunt u ook rechtstreeks afvoeren op een sloot of waterpartij dichtbij uw perceel. Hiervoor vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente en moet u ook het Waterschap de Brabantse Delta om toestemming vragen.
 • De gemeente legt het riool aan tot de grens van uw perceel. Op eigen terrein moet u de riolering zelf aanleggen. U gebruikt hiervoor:
  - een grijze buis voor de afvoer van regenwater
  - een bruine buis voor de afvoer van vuilwater
  De diameter van de afvoerbuis is minimaal 125 mm. De buis moet 60 cm onder de grond liggen, gemeten vanaf de bovenzijde van de buis. Alleen in overleg met de gemeente kunt u afwijken van de diepteligging van de buis.

Afhandeltijd

Binnen 8 weken ontvangt u een besluit op uw vergunningaanvraag.

Kosten

U betaalt € 226,45 voor de behandeling van uw aanvraag rioolaansluiting.

Ook betaalt u voor de aansluit werkzaamheden voor de aanleg of wijziging van de rioolaansluiting:

 • Bij nieuwbouw van een eengezinswoning betaalt u een vast bedrag van € 433,87. De afvoer van het vuilwater en de afvoer van het regenwater zijn 2 aansluitingen.
 • Bij een kantoor, appartementen of bouwwerk, betaalt u de gemaakte kosten voor de aanleg op gemeentegrond. U ontvangt tegelijk met de vergunning een rekening voor de geschatte aanlegkosten. Vallen de aanlegkosten hoger of lager uit? Na de aanleg van de rioolaansluiting neemt de gemeente dit mee in de eindrekening.
Uw Reactie
Uw Reactie